İNTELLEKTUAL OYUNLAR

 


AUDIO TEST 1  

   
“Tənha iydə ağacı” “Dəlilər və ağıllılar”

Для содержимого этой страницы требуется более новая версия Adobe Flash Player.

Получить проигрыватель Adobe Flash Player

 


AUDIO TEST 2

   
“Büllur sarayda” “Bizim qəribə taleyimiz”

Для содержимого этой страницы требуется более новая версия Adobe Flash Player.

Получить проигрыватель Adobe Flash Player