LAYİHƏNİN İŞTİRAKÇİLARI

 

Layihənin rəhbəri:

Tariyel Məmmədov
Azərbaycan Respublikasının Əməkdar incəsənət xadimi,
«Musiqi Dünyası» jurnalının baş redaktoru və elektron nəşrlər mərkəzinin rəhbəri,
sənətşünaslıq doktoru, professor

«Musiqi Dünyası» jurnalının elektron nəşrlər mərkəzi “İlyas Əfəndiyevin virtual muzeyi” saytının hazırlanmasında iştirak edən bütün təşkilatlara və şəxslərə dərin minnətdarlığını bildirir.

 

I. Təşkilatlar

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
Azərbaycan Dövlət Televiziya və Radiosu Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti
Azərbaycan Milli Arxiv İdarəsi
Azərbaycan Teatr Xadimləri İttifaqı
Azərbaycan Yazıçılar Birliyi
Azərbaycan Dövlət Film Fondu
Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrı
Salman Mümtaz adına Ədəbiyyat və İncəsənət Arxivi
Azərbaycan Dövlət Kino-foto Sənədləri Arxivi
Cəfər Cabbarlı adına Azərbaycan Dövlət Teatr Muzeyi
Azərbaycan Milli Kitabxanası
Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti
Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyası
“Azərbaycan Karlar Cəmiyyəti” İctimai Birliyi

 

II. Yaradıcı qrup

Elçin Əfəndiyev – baş məsləhətçi, xalq yazıçısı
Timuçin Əfəndiyev – filologiya elmləri doktoru, professor
Qünay Əfəndiyeva – "Şeirə sığmayan ömür" tərtib edəni və redaktoru
Əkrəm Qaflanoğlu – yazıçı-publisist
Azərpaşa Nemətov –Azərbaycan Teatr xadimləri İttifaqının sədri, Azərbaycan Respublikasının xalq artisti
Fərhad Bədəlbəyli – Azərbaycan Respublikasının xalq artisti, professor
İsrafil İsrafilov – Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrının direktoru, sənətşünaslıq doktoru, professor
Nuridə Nurullayeva - C.Cabbarlı adına Azərbaycan Dövlət Teatr Muzeyinin direktoru
Maarif Teymurov - S. Mümtaz ad. Ədəbiyyat və İncəsənət Arxivinin direktoru
Zümrüd Məmmədova – Azərbaycan Dövlət Kino-foto Sənədləri Arxivinin müdiri
Kərim Tahirov – Azərbaycan Milli Kitabxanasının müdiri
Əmin Əfəndiyev – filologiya elmləri namizədi
Vəfa Əliyev – filologiya elmləri namizədi, dosent
Cavanşir Quliyev - əməkdar incəsənət xadimi, professor
Nahidə İsmayılzadə - teatrşünas
Vəfa Novruzova – teatrşünas
Niyazi Xalıqzadə - surdotərcüməçi
Həmidə Məmmədova - muzeyşünas
Səadət Qarabağlı - jurnalist-publisist

 

III. «Musiqi Dünyası»nın elektron nəşrlər mərkəzinin mütəxəssisləri:

Cəmilə Həsənova – məsul redaktor, sənətşünaslıq namizədi, dosent
Ellada Hüseynova – redaktor, sənətşünaslıq namizədi, dosent
Alina Cahangirova – veb-dizayner
Dmitri Podzvezdov – proqramçı
Sergey Tişakov – sayt menecer 
Leyla Yusubova – arxiv-biblioqrafik materialların tərtibçisi