EPİSTOLYAR İRSİ  |  Məktublar
 
Thumbnail Image Table
Caption: Məktub. İ.Əfəndiyevə Elçin Əfəndiyevdən (oğlu). 1966. S.137, s.v.225.
Caption: Məktub. İ.Əfəndiyevə Elçin Əfəndiyevdən (oğlu). 1966. S.137, s.v.225.
Caption: Teleqram. İ.Əfəndiyevə Elçin Əfəndiyevdən (oğlu). 1966. S.137, s.v.225.
Caption: Teleqram. İ.Əfəndiyevə Elçin Əfəndiyevdən (oğlu). 1966. S.137, s.v.225.
Caption: Məktub. İ.Əfəndiyevə A.Şarbaveldən. 19 sentyabr 1950. S.137, s.v.204.
Caption: Məktub. İ.Əfəndiyevə A.Şarbaveldən. 19 sentyabr 1950. S.137, s.v.204.
Caption: Məktub. İ.Əfəndiyevə Mustafadan (tələbədən). 1954 il. S.137, s.v.205.
Caption: Məktub. İ.Əfəndiyevə Mustafadan (tələbədən). 1954 il. S.137, s.v.205.
Caption: Məktub. İ.Əfəndiyevə Mustafadan (tələbədən). 1954 il. F.137, s.v.205.
Caption: İ.Əfəndiyevin SSRİ Nazirlər Sovetinin sədr müavininə məktubu. 21.02.1967 il. F.137, s.v. 203.
Caption: İlyas Əfəndiyevin naməlum şəxsə müraciət məktubu. “Arif”. Avtoqraf. Ərəb əlifbası. Tarix –y/g. F.137, s.v.198.
Caption: İlyas Əfəndiyevin naməlum şəxsə müraciət məktubu “Arif”. Avtoqraf. Ərəb əlifbası. Tarix –y/g. F.137, s.v.198.
Caption: İlyas Əfəndiyevin naməlum şəxsə müraciət məktubu. “Arif”. Avtoqraf. Ərəb əlifbası. Tarix –y/g .F.137, s.v.198.
Caption: Nəməlum şəxsə İ.Əfəndiyevin müraciət məktubu “Mirzoyeva”. Avtoqraf. Ərəb əlifbası. Tarix y/g. F.137, s.v.199.
Caption: İ.Əfəndiyevin nəməlum şəxsə müraciət məktubu “Səfərov İ.İ”. Avtoqraf. Ərəb əlifbası. Tarix – y/g. F.137, s.v.200.
Caption: İ.Əfəndiyevin Tamara xanıma məktubu. Avtoqraf. Ərəb əlifbası. Makina yazısı. Tarix –Y/g. S.v.201
Pages:     1 2 3 4