EPİSTOLYAR İRSİ  |  Təbrik məktubları və teleqramlar.
 
Thumbnail Image Table
Caption: Təbrik teleqramı. Əmirov Cəmşiddən İ.Əfəndiyevə. 1961-1965
Caption: Təbrik teleqramı. Əmirov Cəmşiddən İ.Əfəndiyevə. 1961-1965
Caption: Təbrik teleqramı. Əmirov Cəmşiddən İ.Əfəndiyevə. 1961-1965
Caption: Təbrik teleqramı. Əmirov Cəmşiddən İ.Əfəndiyevə. 1961-1965
Caption: Təbrik məktubu. Cəmşid Əmirovdan İ.Əfəndiyevə. 1961-1965
Caption: Təbrik məktubu. Cəmşid Əmirovdan İ.Əfəndiyevə. 1961-1965
Caption: Təbrik məktubu. Cəmşid Əmirovdan İ.Əfəndiyevə. 1961-1965
Caption: Təbrik məktubu. Cəmşid Əmirovdan İ.Əfəndiyevə. 1961-1965
Caption: Təbrik teleqramı. Cəmşid Əmirovdan İ.Əfəndiyevə. 1961-1965
Caption: Təbrik teleqramı. Cəmşid Əmirovdan İ.Əfəndiyevə. 1961-1965

Caption: Təbrik teleqramı. İ.M.Əfəndiyevə. 1 may münasibəti ilə. Təyin olunmamış şəxsin imzası: “İsmail”.

1961-ci il.

Caption: Təbrik teleqramı. İ.M.Əfəndiyevə. Yeni il münasibəti ilə. Təyin olunmamış şəxsin imzası: “Ağabəyov”. 1961-ci il.
Caption: Təbrik teleqramı. İ.M.Əfəndiyevə. Yeni il münasibəti ilə. Təyin olunmamış şəxsin imzası: “Könül”. 1961-ci il.
Caption: Təbrik teleqramı. İ.M.Əfəndiyevə. Yeni il münasibəti ilə. Təyin olunmamış şəxsin imzası: “Könül”. 1961-ci il.
Pages:     1