EPİSTOLYAR İRSİ   Yazıçının qeydləri . “Qarabağ elləri”. Avtoqraf. Ərəb əlifbası
 
Thumbnail Image Table
Pages:     1
Tarix- Y/g  |  № 137, S.v.187