TEATR QALEREYASI  |  Dekorasiyalar və eskizlər
 
Thumbnail Image Table
Caption:İlyas Əfəndiyev "Hökmdar və qızı".  ADDT. 1996.
Size (KB): 204 KB
Caption:  İlyas Əfəndiyev "Hökmdar və qızı". ADDT. 1996.
Size (KB): 121 KB
Caption: İ.Əfəndiyev "Hökmdar və qızı". ADDT. 1996-cı il mövsümü . EM - 9397. Dəvətnamə, proqram və afişa üçün çəkilmiş eskiz.
Size (KB): 136 KB
Caption: İ.Əfəndiyev "Hökmdar və qızı". ADDT. 1996-cı il mövsümü. EM - 9397. Dəvətnamə, proqram və afişa üçün çəkilmiş eskiz.
Size (KB): 129 KB
Caption:  İlyas Əfəndiyev "Natəvan". ADDT
Size (KB): 133 KB
Caption:  İlyas Əfəndiyev "Natəvan". ADDT
Size (KB): 101 KB
Caption: "Qızıl qəfəsdə qartal". 24.XI.96
Size (KB): 196 KB
Caption: İlyas Əfəndiyev "Hökmdar və gızı"-səhnə.
Size (KB): 359 KB
Caption: İlyas Əfəndiyev "Unuda bilmirəm". 1968-ci il. EM - 7246. Səhnənin dekorasiya eskizi: ölçüsü - 22 x 30
Size (KB): 57 KB
Pages:     1