AZƏRBAYCAN Yazıçılar Birliyi - 75
ALİMLƏR, AKADEMİKLƏR, TƏNQİDÇİLƏR
 


BƏKİR NƏBİYEV
(1929 - 1991)

Nəbiyev Bəkir Əhməd oğlu - tənqidçi, ədəbiyyatşünas, 1958-ci ildən Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü, Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin üzvü (1960), Azərbaycanın Dövlət Mükafatı laureatı (1978), Qızıl qələm mükafatı laureatı (1972), filologiya elmləri doktoru (1970), professor (1982), Azərbaycan MEA-nın həqiqi üzvü (1989), Əməkdar elm xadimi (1990).