AZƏRBAYCAN Yazıçılar Birliyi - 75
AZƏRBAYCANIN XALQ ŞAİRLƏRİ
 


BƏXTİYAR VAHABZADƏ
(1925 - 2009)

Vahabzadə Bəxtiyar Mahmud oğlu - şair, dramaturq, ədəbiyyatşünas, 1945-ci ildən AYB-nın üzvü, Azərbaycanın Xalq şairi (1984), filologiya elmləri doktoru, professor, Azərbaycan MEA-nın həqiqi üzvü (2000), Azərbaycanın Əməkdar incəsənət xadimi (1974), Azərbaycan Dövlət mükafatı laureatı (1976), SSRİ Dövlət mükafatı laureatı (1984), M.F.Axundov adına ədəbi mükafat laureatı (1988), Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin deputatı (1990), millət vəkili (1995, 2000). “İstiqlal” ordeni ilə təltif olunmuşdur (1995).