AZƏRBAYCAN Yazıçılar Birliyi - 75
AZƏRBAYCANIN XALQ YAZIÇILARI
 

HÜSEYN ABBASZADƏ
(1922 - 2007)

Abbaszadə Hüseyn Abbas oğlu - nasir, 1948-ci ildən Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü, Azərbaycanın Əməkdar incəsənət xadimi (1979), Azərbaycan Dövlət mükafatı laureatı (1984), SSRİ Yazıçılar İttifaqının və ÜİHİŞ-nin mükafatı laureatı (1988), Azərbaycanın Xalq yazıçısı (1991). Şöhrət ordeni ilə təltif olunub (1997).