AZƏRBAYCAN Yazıçılar Birliyi - 75
AZƏRBAYCANIN XALQ ŞAİRLƏRİ
 

SƏMƏD VURĞUN
(1906-1956)

Vəkilov Səməd Yusif oğlu - şair, dramaturq, tərcüməçi, tənqidçi, ədəbiyyatşünas, publisist, ictimai xadim, 1934-cü ildən AYB-nın üzvü, iki dəfə SSRİ Dövlət mükafatı laureatı (1941-1942), Azərbaycan Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü (1945), Azərbaycanın Əməkdar incəsənət xadimi (1943), filologiya elmləri fəxri doktoru (1956), Azərbaycanın Xalq şairi (1956).