AZƏRBAYCAN Yazıçılar Birliyi - 75
ALİMLƏR, AKADEMİKLƏR, TƏNQİDÇİLƏR
 


YAŞAR QARAYEV
(1936 - 2002)

Qarayev Yaşar Vahid oğlu - tənqidçi, ədəbiyyatşünas, 1964-˝ü ildən Azərbay˝an Yazıçılar Birliyinin üzvü, filologiya elmləri doktoru (1980), professor (1985), Azərbay˝an Dövlət mükafatı laureatı (1980), Azərbay˝anın Əməkdar elm xadimi (1982), Azərbay˝an Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü (2002).