TEATR QALEREYASI  |  Afişa və proqramlar
 
Thumbnail Image Table
Caption: İ.Əfəndiyevin “Unuda bilmirəm” tamaşasının afişası (gürcü dilində). 27 sentyabr 1970. F.137, s.3, s.v.90.
Size (KB): 68 KB
Caption: İ.Əfəndiyevin M.Əzizbəyov adına Azərbyacn Dövlət Dram Teatrında səhnəyə qoyulmuş “Tənha iydə ağacı” tamaşasının afişası. 1988-1993 –cü illər. F.137 , s.3, s.v. 93.
Size (KB): 51 KB
Caption: İ.Əfəndiyevin M.Əzizbəyov adına Azərbyacn Dövlət Dram Teatrında səhnəyə qoyulmuş “Tənha iydə ağacı” tamaşasının proqramı. 1988-1993–cü illər. F.137 , s.3, s.v.93.
Size (KB): 82 KB
Caption: İ.Əfəndiyevin M.Əzizbəyov adına Azərbyacn Dövlət Dram Teatrında səhnəyə qoyulmuş “Tənha iydə ağacı” tamaşasının proqramı. 1988-1993–cü illər. F.137, s.3, s.v. 93.
Size (KB): 71 KB
Caption: İ.Əfəndiyevin M.Əzizbəyov adına Azərbyacn Dövlət Dram Teatrında səhnəyə qoyulmuş “ Dəlilər və ağıllılar” tamaşasının afişası. 1988-1993–cü illər. F.137 , s.3, s.v. 93.
Size (KB): 53 KB
Caption: İ.Əfəndiyevin M.Əzizbəyov adına Azərbyacn Dövlət Dram Teatrında səhnəyə qoyulmuş “ Dəlilər və ağıllılar” tamaşasının proqramı. 1988-1993–cü illər. F.137, s.3.
Size (KB): 75 KB
Caption: Azərbaycan Dövlət Akademik Dram teatrı. "Bizim qəribə taleyimiz" tamaşasının proqramı. . 1988-1993–cü illər. F.137, s.3, s.v.93.
Size (KB): 46 KB
Caption: Azərbaycan Dövlət Akademik Dram teatrı. "Bizim qəribə taleyimiz" tamaşasının proqramı.. 1988-1993–cü illər. F.137, s.3, s.v.93.
Size (KB): 37 KB
Caption: Azərbaycan Dövlət Akademik Dram teatrı. "Bizim qəribə taleyimiz" tamaşasının proqramı. 1988-1993–cü illər. F.137, s.3, s.v.93.
Size (KB): 89 KB
Pages:     1 2 3 4 5