TEATR QALEREYASI  |  Afişa və proqramlar
 
Thumbnail Image Table
Caption: Azərbaycan Dövlət Akademik Dram teatrı. "Bizim qəribə taleyimiz" tamaşasının proqramı. 1988-1993–cü illər. F.137, s.3, s.v.93.
Size (KB): 50 KB
Caption: Azərbaycan Dövlət Akademik Dram teatrı. "Bizim qəribə taleyimiz" tamaşasının proqramı. 1988-1993–cü illər. F.137, s.3, s.v.93.
Size (KB): 60 KB
Caption: Azərbaycan Dövlət Akademik Dram teatrı. "Bizim qəribə taleyimiz" tamaşasının proqramı. 1988-1993–cü illər. F.137, s.3, s.v.93.
Size (KB): 57 KB
Caption: Azərbaycan Dövlət Akademik Dram teatrı. "Bizim qəribə taleyimiz" tamaşasının proqramı. 1988-1993–cü illər. F.137, s.3, s.v.93.
Size (KB): 34 KB
Caption: Azərbaycan Dövlət Akademik Dram Teatrı. İlyas Əfəndiyev "Büllur sarayda" tamaşasının afişası.
Size (KB): 40 KB
Caption: Azərbaycan Dövlət Akademik Dram Teatrı. İlyas Əfəndiyev "Bizim qəribə taleyimiz" tamaşasının afişası.
Size (KB): 303 KB
Caption: Azərbaycan Dövlət Akademik Dram Teatrı. İlyas Əfəndiyev "Tənha iydə ağacı" tamaşasının afişası. 1991-ci il.
Size (KB): 41 KB
Caption: İlyas Əfəndiyev "İşıqlı yollar" tamaşasının afişası. 1947-ci il.
Size (KB): 57 KB
Caption: M.Əzizbəyov dına Azərbaycan Dövlər Akademik Dram Teatrı. İlyas Əfəndiyev "Mənim günahım" tamaşasının afişası.
Size (KB): 49 KB
Pages:     1 2 3 4 5