TEATR QALEREYASI  |  Tamaşalardan fotolar
 
Thumbnail Image Table
Caption: “Natəvan” tamaşasından fotoşəkillər.
Size (KB): 86 KB
Caption: “Natəvan” tamaşasından fotoşəkillər.
Size (KB): 97 KB
Caption: İ.Əfəndiyevin Azərbaycan Dövlət Dram Teatrında səhnəyə qoyulmuş “Sən həmişə mənimləsən” pyesində Ə.Əliyeva və K.Qubuşov (Fərəc). 1975–ci il. S.14, f.137, s.3, s.v. 98.
Size (KB): 108 KB
Caption: İ.Əfəndiyevin Azərbaycan Dövlət Dram Teatrında səhnəyə qoyulmuş “Sən həmişə mənimləsən” pyesində Ə.Zeynalov (Həzənzadə), A.Pənahova (Nargilə). 1975–ci il. S.14, f.137, s.3, s.v. 98.
Size (KB): 106 KB
Caption: İ.Əfəndiyevin Azərbaycan Dövlət Dram Teatrında səhnəyə qoyulmuş “Sən həmişə mənimləsən” pyesində Ə.Əliyeva və K.Qubuşov (Fərəc). 1975–ci il. S.14, f..137, s.3, s.v..98.
Size (KB): 87 KB
Caption: İ.Əfəndiyevin Azərbaycan Dövlət Dram Teatrında səhnəyə qoyulmuş “Sən həmişə mənimləsən” pyesində Ə.Əliyeva və K.Qubuşov (Fərəc). 1975–ci il. S.14, f.137, s.3, s.v. 98.
Size (KB): 104 KB
Caption: İ.Əfəndiyevin Azərbaycan Dövlət Dram Teatrında səhnəyə qoyulmuş “Sən həmişə mənimləsən” pyesində Ə.Zeynalov (Həzənzadə). 1975–ci il. S.14, f.137, s.3, s.v. 98.
Size (KB): 118 KB
Caption: İ.Əfəndiyevin Azərbaycan Dövlət Dram Teatrında səhnəyə qoyulmuş “Sən həmişə mənimləsən” pyesində Ə.Zeynalov (Həzənzadə). 1975–ci il. S.14, f.137, s.3, s.v. 98.
Size (KB): 102 KB
Caption: İ.Əfəndiyevin Azərbaycan Dövlət Dram Teatrında səhnəyə qoyulmuş “Sən həmişə mənimləsən” pyesində Ə.Zeynalov (Həzənzadə). 1975–ci il. S.14, f.137, s.3, s.v. 98.
Size (KB): 107 KB
Pages:     1 2 3 4