TEATR QALEREYASI  |  Tamaşalardan fotolar
 
Thumbnail Image Table
Caption: İ.Əfəndiyevin Azərbaycan Dövlət Dram Teatrında səhnəyə qoyulmuş “Sən həmişə mənimləsən” pyesində Ə.Əliyeva və K.Qubuşov (Fərəc). 1975–ci il. S.14, f.137, s.3, s.v. 98.
Size (KB): 67 KB
Caption: İ.Əfəndiyevin Azərbaycan Dövlət Dram Teatrında səhnəyə qoyulmuş “Sən həmişə mənimləsən” pyesində Ə.Əliyeva və K.Qubuşov (Fərəc). 1975–ci il. S.14, f.137, s.3, s.v. 98.
Size (KB): 98 KB
Caption: İ.Əfəndiyevin Azərbaycan Dövlət Dram Teatrında səhnəyə qoyulmuş “Sən həmişə mənimləsən” pyesində Ə.Zeynalov (Həzənzadə), A.Rzayev, E.Zeynalov və başqalarının rollarda foto şəkilləri. 1975–ci il. S.14, f.137, s.3, s.v. 98.
Size (KB): 129 KB
Caption: İ.Əfəndiyevin Azərbaycan Dövlət Dram Teatrında səhnəyə qoyulmuş “Sən həmişə mənimləsən” pyesində Ə.Zeynalov (Həzənzadə), E.Zeynalov. 1975–ci il. S.14, f.137, s.3, s.v. 98.
Size (KB): 116 KB
Caption: İ.Əfəndiyevin Azərbaycan Dövlət Dram Teatrında səhnəyə qoyulmuş “Sən həmişə mənimləsən” pyesində Ə.Zeynalov (Həzənzadə), Ə.Əliyeva. 1975–ci il. S.14, f.137, s.3, s.v. 98.
Size (KB): 106 KB
Caption: İ.Əfəndiyevin Azərbaycan Dövlət Dram Teatrında səhnəyə qoyulmuş “Sən həmişə mənimləsən” pyesində Ə.Zeynalov. 1975–ci il. S.14, f.137, s.3, s.v. 98.
Size (KB): 85 KB
Caption: 
İ.Əfəndiyevin Azərbaycan Dövlət Dram Teatrında səhnəyə qoyulmuş “Sən həmişə mənimləsən” pyesində Ə.Zeynalov (Həzənzadə), A.Rzayev. 1975–ci il. S.14, f.137, s.3, s.v. 98.

Size (KB): 123 KB
Caption: İ.Əfəndiyev “Unuda bilmirəm” tamaşasından səhnə. Rollarda: Professor Möhsümzadə -Sultanov, Cəmil –İ.Əliyev 1969-cu il. F278, s1, iş 4
Size (KB): 55 KB
Pages:     1 2 3 4