Giriş bölməsi

O günlər... və ya poeziya axşamları

Şeirə sığmayan ömür...

Min il yaşamağa haqqı var sənin

Adı Xıdır İlyasdandı, hər kəlməsi bir dastandı...

Qarışdı, ruhu qarışdı ağ varağın paklığına...

Könül sarayları qurdu, yaşadı!

Pərdədə həyat var, həyatda pərdə

Bitdin bir çinar kimi...

Dünya teatrdı... Bilirdi ustad!

Yaradan yaşayır yaratdığında...

Birinci səhifə

Pərdədə həyat var, həyatda pərdənin səhifələri:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40