FOTOARXİV  |  Həmkarlar
 
Slideshow: Start Stop
«   Home   »
 
 
Caption  
Azərbaycan və Özbəkistan yəzıçıları Mehdi Hüseyn, Şaverdin M.İ., Məmməd Rahim, Kamal Yaşen, Siqun, Qafur Qulam, İlyasƏfəndiyev və b. İliç buxtasında. 8 may 1960