FOTOARXİV  |  Həmkarlar
 
Thumbnail Image Table
Caption: Azərbaycan yazıçıları: Həsən Seyidbəyli, Ənvər Məmmədxanlı, İmran Qasımov, İlyas Əfəndiyev, Mehdi Hüseyn, Sabit Rəhman. 7 may 1959.
Size (KB): 93 KB
Caption: Azərbaycan yazıçılarının III qurultayının rəyasət heyəti: S.Rəhimov, N.Hikmət, Ə.Məmmədxanlı, P.Antokolski, İ.Əfəndiyev, M.Hüseyn. Dekabr 1958
Size (KB): 89 KB
Caption:Azərbaycan yazıçılarının III qurultayının iştirakçıları: İ.Əfəndiyev, M.Hüseyn, Ə.Vəliyev, Ə.Ələkbərzadə, ayaq üstə duranlar: İmamverdiyev H., İ.Şıxlı, N.Xəzri, İ.Qasımov və b. Dekabr 1958
Size (KB): 91 KB
Caption: Azərbaycan və Özbəkistan yazıçıları Mehdi Hüseyn, Şaverdin M.İ., Məmməd Rahim, Kamal Yaşen, Siqun, Qafur Qulam, İlyas Əfəndiyev və b. İliç buxtasında. 8 may 1960
Size (KB): 87 KB
Caption: M.P.Vaqifin 250 illiyinə həsr olunmuş SSRİ və Azərbaycan yazıçılarının birləşmiş plenumunun iştirakçıları rəyasət heyətində: İlyas Əfəndiyev, İmran Qasımov və b. 21noyabr 1968.
Size (KB): 99 KB
Caption: SSRİ yazıçılarının II qurultayı nümayəndələrinin qeydiyyatı: ön planda İlyas Əfəndiyev və İmran Qasımov. 15-20 dekabr 1954.
Size (KB): 92 KB
Caption: İ.Əfəndiyev Moskvada Sütunlu salonda keçirilən Azərbaycan ədəbiyyatı və incəsənəti ongünlüyünün rəyasət heyətində. 1959
Size (KB): 101 KB
Caption: Azərbaycan yazıçılarının VI qurultayının iştirakçıları: soldan-sağa: N.Xəzri, H.Abbaszadə, İ.Əfəndiyev, Ə.Vəliyev, İ.Qasımov, N.Qribarov, S.Rəhimov, S.Rüstəm fasilə zamanı. 26-27 may 1976
Size (KB): 73 KB
Caption: Azərbaycan yazıçılarının VI qurultayının iştirakçıları: solda-sağa - C.Novruz, İ.Əfəndiyev, S.Rəhimov, X.Hasilova, H.Abbaszadə və b. fasilə zamanı. 26-27 may 1976
Size (KB): 89 KB
Pages:     1 2 3 4 5 6 7 8