FOTOARXİV  |  Həmkarlar
 
Slideshow: Start Stop
«   Home   »
 
 
Caption  
M.P.Vaqifin 250 illiyinə həsr olunmuş SSRİ və Azərbaycan yazıçılarının birləşmiş plenumunun iştirakçıları rəyasət heyətində: İ.Əfəndiyev (soldan), İ.Qasımov və b. 21noyabr 1968