FOTOARXİV  |  Kitablar
 
Thumbnail Image Table
Caption: İlyas Əfəndiyev "Aydınlıq gecələr". Azərnəşr, 1945-ci il.
Size (KB): 34 KB
Caption: İlyas Əfəndiyev "İşıqlı yollar" (rus dilində). 1948-ci il.
Size (KB): 85 KB
Caption: İlyas Əfəndiyev "Pyeslər". 1949-cu il.
Size (KB): 73 KB
Caption: İlyas Əfəndiyev "Şamama Həsənova". 1951-ci il.
Size (KB): 56 KB
Caption: İlyas Əfəndiyev "Torpağın sahibi". 1952-ci il.
Size (KB): 83 KB
Caption: İlyas Əfəndiyev "Hekayələr". 1955-ci il.
Size (KB): 66 KB
Caption: İlyas Əfəndiyev "Bahar suları". 1955-ci il.
Size (KB): 71 KB
Caption: İlyas Əfəndiyev "Seçilmiş əsərləri" (rus dilində). 1959-cu il.
Size (KB): 79 KB
Caption: İlyas Əfəndiyev "Seçilmiş əsərləri". 1959-cu il.
Size (KB): 40 KB
Pages:     1 2 3 4 5 6