FOTOARXİV  |  Kitablar
 
Thumbnail Image Table
Caption: İlyas Əfəndiyev "Bahar suları" (rus dilində). 1959-cu il.
Size (KB): 64 KB
Caption: İlyas Əfəndiyev "Körpüsalanlar". 1960-cı il.
Size (KB): 60 KB
Caption: İlyas Əfəndiyev "Dağlar arasında üç dost". 1964-cü il.
Size (KB): 90 KB
Caption: İlyas Əfəndiyev "Seçilmiş əsərləri". 1964-cü il.
Size (KB): 65 KB
Caption: İlyas Əfəndiyev "Zəmidə bir turac səslənirdi". 1967-ci il.
Size (KB): 72 KB
Caption: İlyas Əfəndiyev "Söyüdlü arx" (rus dilində). 1967-ci il.
Size (KB): 74 KB
Caption: İlyas Əfəndiyev "Dağlar arxasında üç dost". 1967-ci il.
Size (KB): 111 KB
Caption: İlyas Əfəndiyev "Seçilmiş əsərləri".1971-ci il. Dörd cilddə.
Size (KB): 94 KB
Caption: İlyas Əfəndiyev "Lyubov za semyu qorami". 1973-cü il.
Size (KB): 63 KB
Pages:     1 2 3 4 5 6