FOTOARXİV  |  Kitablar
 
Thumbnail Image Table
Caption: Yəhya Seyidov "İlyas Əfəndiyev " (həyatı və yaradıcılığı haqqında müxtəsər oçerk) 1975-ci il.
Size (KB): 69 KB
Caption: İlyas Əfəndiyev "Körpüsalanlar" (rus dilində). 1976-cı il.
Size (KB): 81 KB
Caption: İlyas Əfəndiyev "Mahnı dağlarda qaldı" (rus dilində). 1979-cu il.
Size (KB): 67 KB
Caption: İlyas Əfəndiyev "Sarıköynəklə Valehin nağılı". 1979-cu il.
Size (KB): 91 KB
Caption: İlyas Əfəndiyev "Sarıköynəklə Valehin nağılı". 1980-cı il.
Size (KB): 67 KB
Caption: İlyas Əfəndiyev "Geriyə baxma, qoca". 1981-ci il.
Size (KB): 79 KB
Caption: İlyas Əfəndiyev "Qırçı və qırmızı çiçək". 1981-ci il.
Size (KB): 84 KB
Caption: İlyas Əfəndiyev "Üçatılan". 1982-ci il.
Size (KB): 72 KB
Caption: İlyas Əfəndiyev "Sarıköynəklə Valehin nağılı" (rus dilində). 1983-cü il.
Size (KB): 90 KB
Pages:     1 2 3 4 5 6