FOTOARXİV  |  Kitablar
 
Thumbnail Image Table
Caption: İlyas Əfəndiyev "Üçlü silah" roman (türk dilində). Qafqaz Üniversiteti yayınları. 2006-cı il.
Size (KB): 70 KB
Caption: "Yaddaşın boy çiçəyi". İlyas Əfəndiyev haqqında xatirələr. 2006-cı il.
Size (KB): 58 KB
Caption: İlyas Əfəndiyev "Şeirə sığmayan ömür". 2010-cu il.
Size (KB): 57 KB
Caption: İlyas Əfəndiyev "Seçilmiş əsərləri". 7 cilddə. 2002-ci il.
Size (KB): 73 KB
Caption: İlyas Əfəndiyev "Seçilmiş əsərləri". 1959-cu il.
Size (KB): 77 KB
Caption: İlyas Əfəndiyev "Seçilmiş əsərləri".
Size (KB): 90 KB
 
Pages:     1 2 3 4 5 6