FOTOARXİV  |  Kitablar
 
Thumbnail Image Table
Caption: İlyas Əfəndiyev "Seçilmiş əsərləri". Altı cilddə. 1984-cü il.
Size (KB): 62 KB
Caption: İlyas Əfəndiyev "Roman və povestlər" (rus dilində). 1984-cü il.
Size (KB): 53 KB
Caption: İlyas Əfəndiyev "Pyeslər" (rus dilində). 1984-cü il.
Size (KB): 72 KB
Caption: Aida Salahova "İlyas Əfəndiyev yaradıcılığının poetikası". 1984-cü il.
Size (KB): 89 KB
Caption: İlyas Əfəndiyev "Biblioqrafik göstərici". 1985-ci il.
Size (KB): 41 KB
Caption: Yaşar Qarayev "İlyas Əfəndiyev" . 1987-ci il.
Size (KB): 69 KB
Caption: İlyas Əfəndiyev "Üç roman". 1987-ci il.
Size (KB): 87 KB
Caption: İlyas Əfəndiyev "Üçatılan" (rus dilində). 1989-cu il.
Size (KB): 72 KB
Caption: İlyas Əfəndiyev "Bizim qəribə taleyimiz". 1989-cu il.
Size (KB): 73 KB
Pages:     1 2 3 4 5 6