FOTOARXİV  |  Həmkarlar
 
Thumbnail Image Table
Caption: Azərbaycan yazıçılarının VI qurultayının iştirakçıları: İlyas Əfəndiyev (soldan 2-ci), Əli Vəliyev, Rəsul Rza və b. fasilə zamanı. 26-27 may 1976
Size (KB): 82 KB
Caption: Bir qrup Azərbaycan yazıçıları: İ.Əfəndiyev, Ə.Vəliyev, S.Rüstəm, O.Sarıvəlli, Y.Əzimzadə, M.Dilbazi, M.İbrahimov və b.
Size (KB): 79 KB
Caption: Azərbaycan Dövlət Universitetində yazıçı-dramaturq İlyas Əfəndiyevin 50 illiyinə həsr olunmuş təntənəli gecənin rəyasət heyəti. Dekabr 1971.
Size (KB): 103 KB
Caption:  Azərbaycan yazıçılarının VII qurultayının iştirakçıları.
Size (KB): 85 KB
Caption: Azərbaycan yazıçılarının VII qurultayının iştirakçıları: E.Əfəndiyev, İ.Əfəndİyev, Anar, M.Dilbazi, M.İbrahimov, L.Eradze. 7 iyun 1981.
Size (KB): 81 KB
Azərbaycan yazıçılarının VII qurultayının iştirakçıları. Size (KB): 101 KB
Caption: Azərbaycan yazıçılarının VII qurultayının iştirakçıları: E.Əfəndiyev, İ.Əfəndİyev, Anar, M.Dilbazi, M.İbrahimov, L.Eradze. 7 iyun 1981.
Size (KB): 90 KB
Caption: Azərbaycan yazıçılarının VII qurultayının iştirakçıları: E.Əfəndiyev, İ.Əfəndİyev, Anar, M.Dilbazi, M.İbrahimov, L.Eradze. 7 iyun 1981.
Size (KB): 118 KB
Caption: İ.Əfəndiyev Süleyman Rəhimovun 80 illiyinə həsr olunmuş təntənəli iclasın rəyasət heyətində. 25 mart 1980
Size (KB): 99 KB
Pages:     1 2 3 4 5 6 7 8