FOTOARXİV  |  Həmkarlar
 
Thumbnail Image Table
Caption: Soldan-sağa: O.Sarıvəlli, Q,Qasımzadə, S.Rəhimov, İ.Əfəndiyev, Z.Xəlil, Əbülhəsən. F.137. s.3, i.95.
Size (KB): 108 KB
Caption: İ.Əfəndiyev (sağdan 2-ci) bir qrup Azərbaycan və rus yazıçıları ilə birlikdə. F.137, s.3, i.97.
Size (KB): 76 KB
Caption: İ.Əfəndiyev sənət dostları arasında. 1975, F.137, s.3. S.v.97.
Size (KB): 105 KB
Caption: Soldan İ.Əfəndiyev, A.Zamanlı, R.Rza, H.Araslı, İ.Səfərli. 1970. F.478, i.292
Size (KB): 100 KB
Caption: Soldan-sağa: M.Aranlı, İ.Əfəndiyev, Ə.Ağayev və Y.Əzimzadə. 1950. F. 95, s.2, i.194
Size (KB): 109 KB
Caption: İlyas Əfəndiyev bir qrup həmkarları ilə birlikdə Naxçıvanda Yazıçılar Birliyinin plenumunda. F.95, s. 2, i.196.
Size (KB): 108 KB
Caption: Azərbaycan yazıçılarının III qurultayı zamanı. Soldan-sağa: M.Seyidzadə, A.Aslanov, İ.Səfərli, İ.Əfəndiyev, İ.Qasımov və b. F.85, s.1, s.v.46.
Size (KB): 112 KB
Caption: Azərbaycan yazıçı və şairlərinin bir qrupu: O.Sarıvəlli, H.Hüseynzadə, S.Rəhimov, Əbdülhəsən, İ.Əfəndiyev, Q.Qasımov, Z.Xəlil, N.Xəzri, N.Gəncəli və b. F.555, s.1, s.v.129
Size (KB): 122 KB
Caption: İ.Əfəndiyev sənət dostları ilə: S.Rüstəm, Ə.Əsgərov, Y.Əzimzadə və başqaları. F.422, s.1, i.81.
Size (KB): 98 KB
Pages:     1 2 3 4 5 6 7 8