FOTOARXİV  |  Həmkarlar
 
Thumbnail Image Table
Caption: İ.Əfəndiyev (soldan 3-cü) aktyorlar arasında: B.Səfəroğlu, Y.Vəliyev, S.Hüseynov,B.Əliyev, Y.Yulduz və başqaları.
Size (KB): 164 KB
Caption: Talıb Sehri Talıbovun İ.Əfəndiyevə hədiyyə yazısı ilə verdiyi Azərbaycanın ictimai xadimlərinin, yazıçı və şairlərinin, sənət adamlarının foto şəkilləri əsasında tərtib olunmuş vinetkanın ksero surəti. 8 oktyabr 1975-ci il. F.137, s.3, s.v.100.
Size (KB): 200 KB
Caption: İlyas Əfəndiyev və İmran Qasımov. F.626, s.1, i.311
Size (KB): 105 KB
Caption: İ.Əfəndiyev sənət dostları arasında. Quba, 1955. F.16. s.2, i.318
Size (KB): 139 KB

Caption: İ.Əfəndiyev sənət dostları arasında.

F.137, s.3, i.95
Size (KB): 98 KB

Caption: Bir qrup Azərbaycan şair və yazıçıları: Məmməd Rahim, Mirzə İbrahimov, Rəsul Rza, Əli Vəiyev, Əhməd Cəmil, Nəbi Xəzri, Süleyman Rüstəm, İsmayıl Şıxlı, Məmməd Cəfər, Mehdi Hüseyn, İlyas Əfəndiyev və b. 1960.
Size (KB): 92 KB
Caption: İlyas Əfəndiyev, Mehdi Hüseyn, Bəxtiyar Vahabzadə.
Size (KB): 80 KB
Caption: Heydər Əliyev bir qrup mədəniyyət və incəsənət xadimləri arasında: R.Behbudov, İ.Qasımov, M.İbrahimov, İ.Əfəndiyev, X.Abbasov, N.Məlikova, N.Zeynalova, M.Sadıqova, N.Xəzri, Ə.Qasımov, H.Məmmədov, Q.Xəlilov, R.Qazıyeva, X.Hasilova, M.Gülgün və b. F.626, s.1, i.330
Size (KB): 113 KB
Caption: İlyas Əfəndiyev, Süleyman Rəhimov, Bayram Bayramov və Qasım Qasımzadə. 1970
Size (KB): 138 KB
Pages:     1 2 3 4 5 6 7 8