FOTOARXİV  |  Həmkarlar
 
Thumbnail Image Table
Caption: Azərbaycanın yazıçı və şairləri: soldan-sağa, ayaqüstdə - Mehdi Hüseyn, İmran Qasımov, Həsən Seyidbəyli, Əbülhəsən, İlyas Əfəndiyev, Mir Cəlal Paşayev, Osman Sarıvəlli; oturanlar - Süleyman Rüstəm, Mirvarid Dilbazi, Süleyman Rəhimov və başqaları.
Size (KB): 171 KB
Caption: Soldan ikinci İlyas Əfəndiyev, üçüncü Əlağa Kürçaylı. Şuşa.1956.
Size (KB): 95 KB
Caption: İlyas Əfəndiyev və İsmayıl Şıxlı. F.260, s.1, i.4
Size (KB): 92 KB
Caption: İ.Əfəndiyevin Naxçıvanda T.Bayram, Ə.Kürçaylı, Y.Əzimzadə, S.Azəri, B.Nəbiyev, F.Sadıq vəbaşqaları ilə birgə foto şəkilləri. 1970-1975-ci illər. F.137, s. 3, s.v.96
Size (KB): 150 KB
Caption: İ.Əfəndiyevin Naxçıvanda T.Bayram, Ə.Kürcaylı, Y.Əzimzadə, S.Azəri, B.Nəbiyev, F.Sadıq vəbaşqaları ilə birgə foto şəkilləri. 1970-1975-ci illər. F.137, s.3, s.v.96
Size (KB): 133 KB
Pages:     1 2 3 4 5 6 7 8