FOTOARXİV  |  Həmkarlar
 
Thumbnail Image Table
Caption:  İlyas Əfəndiyev (soldan), Əli Vəliyev, Süleyman Rüstəm, Mirzə İbrahimov.
Size (KB): 76 KB
Caption: İ.M.Əfəndiyev Azərbaycan yazıçıları arasında.
Size (KB): 78 KB
Caption: İ.Əfəndiyev dostları ilə.
Size (KB): 86 KB
Caption: İ.M.Əfəndiyev (soldan 2-ci).
Size (KB): 121 KB
Caption: İ.M.Əfəndiyev Azərbaycan yazıçıları və şairləri arasında.
Size (KB): 96 KB
Caption: İ.M.Əfəndiyev bir qrup şair və yazıçılarla.
Size (KB): 101 KB
Caption: İ.Əfəndiyev dostları ilə.
Size (KB): 98 KB
Caption: İ.Əfəndiyev (sağdan 2-ci) təntənəli mərasimdə
Size (KB): 85 KB
Caption: Süleyman Rüstəmin 50 illiyinə həsr olunmuş mərasimin rəyasət heyətində: ön sırada soldan - M.Hüseyn, S.Rüstəm, R.Rza, O.Sultanova, S.Rəhimov, İ.Mustafayev, M.İsgəndərov, Z.Xəlil, İ.Əfəndiyev.27 noyabr 1956
Size (KB): 105 KB
Pages:     1 2 3 4 5 6 7 8