ARXİVLƏR


 

 

İNTELLEKTUAL OYUNLAR

 

PAZL


Səhifəyə baxmaq üçün Internet Explorer və ya Mozilla Firefox istifadə olunmalıdır.

 

Fotoşəkil üzrə pazl - "Hökmdar və qızı" tamaşasından səhnə

 

 

.............................................................................................................................................

 

Fotoşəkil üzrə pazl -
"Unuda bilmirəm" tamaşasından səhnə
.............................................................................................................................................

 

Fotoşəkil üzrə pazl - "Xurşidbanu Natəvan" tamaşasından səhnə

 

 

.............................................................................................................................................

 

Fotoşəkil üzrə pazl -
İlyas Əfəndiyev - "Düşüncələr" silsiləsindən. Rəssam İsmayıl Əsədoğlu.
.............................................................................................................................................

 

Fotoşəkil üzrə pazl - "Hökmdar və qızı" tamaşasından səhnənin eskizi

 

 

.............................................................................................................................................

 

Fotoşəkil üzrə pazl -
İlyas Əfəndiyev iş kabinetində.
.............................................................................................................................................