ARXİVLƏR

 

 

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏR

.............................................................................................................................................

"Şeirə sığmayan ömür"
Azərbaycan şairlərinin İlyas Əfəndiyevə həsr etdiyi şeirlər.

Tərtib edən Günay Əfəndiyeva.
Bakı, "Təhsil", 2010

 

 

.............................................................................................................................................

 

"Sənətkarın ikinci ömrü"
İlyas Əfəndiyev. Beş illin salnaməsi.

Tərtib edən və redaktoru ELÇİN.
Bakı, "Çinar-Çap", 2002
.............................................................................................................................................