ARXİVLƏR

 

 

“TEATR QALEREYASI” bölməsinin səhifələrində:


“Portretlər” – İlyas Əfəndiyevin müxtəlif rəssamlar tərəfindən işlənilmiş portretləri;

“Dekorasiyalar” – İ.Əfəndiyevin əsərlərinin tamaşalarına çəkilmiş dekorasiya eskizləri;

“Geyimlər” – ayrı-ayrı tamaşaların qəhrəmanlarının geyim eskizləri;

“Afişa və proqramlar” –müxtəlif teatrlar tərəfindən səhnələşdirilən tamaşaların afişa və proqramları, C.Cabbarlı adına Azərbaycan Dövlət Teatr Muzeyinin fondundan;

“Tamaşalardan fotolar” – İ.Əfəndiyevin əsərlərinin tamaşalarından çəkilmiş fotoşəkillər;

“Yaradıcı heyət” – İ.Əfəndiyevin əsərlərini səhnələşdirən teatr və kino xadimləri -  rejissorlar, rəssamlar, bəstəkarlar haqqında məlumat;

“Repertuar” –  teatrların repertuarında İ.Əfəndiyevin əsərlərinin tamaşaları haqqında məlumat;

“Not materialı” – bəstəkarlar tərəfindən tamaşalara yazılmış musiqinin notları təqdim olunur.