ARXİVLƏR

 

 

 

“FOTOARXİV” bölməsinin

 

“Şəxsi fotolar”“Həmkarlar” səhifələrində İlyas Əfəndiyevin müxtəlif illərdə çəkilmiş fərdi və sənət dostları ilə birgə şəkilləri toplanıb.

“Yaddaş” – sənətkarın xatirəsini əbədiləşdirən abidələrlə bağlıdır, “Kitablar”da – yazıçının çap olunmuş əsərlərinin üzqabığının forosurətləri təqdim olunur.

Foto-şəkillərin əsli C.Cabbarlı adına Azərbaycan Dövlət Teatr Muzeyinin, Azərbaycan Dövlət Kino-foto Sənədləri Arxivinin fondlarında və yazıçının şəxsi arxivində saxlanılır.