ARXİVLƏR

 

 

EPİSTOLYAR İRSİ

“Epistolyar irsi” bölməsinin “Məktublar” səhifəsində İlyas Əfəndiyevin sənət dostlarına və müxtəlif idarələrə yazdığı məktublar, həmçinin, ona göndərilən oxucu məktubları və təbrik teleqramları toplanıb.

“Əlyazmalar”da İ.Əfəndiyevin ərəb əlifbası ilə yazdığı əsərlərinin surəti, “Arxiv” səhifəsində S.Mümtaz adına Azərbaycan Dövlət Ədəbiyyat və İncəsənət arxivinin fondlarında qorunan sənədlərin və əlyazmalarının siyahısı təqdim olunur.

 

MƏKTUBLAR

TELEQRAMLAR