ARXİVLƏR

 

 

TARİXİN CANLI SƏSLƏRİ

Azərbaycan Dövlət Səsyazıları Arxivinin fondlarından.

 

Əfəndiyev İlyas. Yaradıcılığı barədə. Arx.N 2688 Yazılma tarixi: 17.02.66, Uzunluq:03:32

..................................................................................................................

Əfəndiyev İlyas. Yazıçı və zaman. Arx.N2687 Yazılma tarixi: 25.01.67, Uzunluq: 07:51

..................................................................................................................

Əfəndiyev İlyas. Yaradıcılığı barədə. Arx.N2091 Yazılma tarixi:28.02.73, Uzunluq: 07:51

..................................................................................................................