ARXİVLƏR

 

 

SƏSLƏNƏN ƏSƏRLƏR

 

“Körpüsalanlar” romanından parça 1. Bədii qiraət: Hökumə Qurbanova. Uzunluq: 15:40

..................................................................................................................

“Körpüsalanlar” romanından parça 2. Uzunluq: 04:12

..................................................................................................................

“Körpüsalanlar” romanından parça 3. Uzunluq: 04:47

..................................................................................................................

“Söyüdlü arx” romanından parça. Uzunluq: 01:41

..................................................................................................................

“Qırçı və qızılgül” - hekayə. Uzunluq: 26:42

..................................................................................................................

“Yasəmən ağacı” - hekayə. Uzunluq: 04:29

..................................................................................................................

“Ceyran ovu” - hekayə. Uzunluq: 02:33

..................................................................................................................

“Yarımçıq qalmış portret” - hekayə. Uzunluq: 34:12

..................................................................................................................

“Yun şal” - hekayə. Uzunluq: 26:04

..................................................................................................................