ARXİVLƏR

 
BİBLİOQRAFİYA

 

DİGƏR DİLLƏRDƏ ƏSƏRLƏRİ

                                             

1. Apardı sellər Saranı. Hekayə. (Tərcümə edəni O. Xocayeva) //Dəniz  sahilində.  - Düşənbə, 1962. - s.36-40. - /tacik dilində/.

2. Dağlar arxasında üç dost. Roman. (Tərcümə edəni A.Qukasyan.) - Yerevan: Sovetakan qrox, 1977. - 200 s. - /erməni dilində/.

3. Dağlar arxasında üç dost. Roman. (Tərcümə edəni B.Jelvite.) - Vilnüs: Vaqa, 1968. - 168 s. - /litva dilində/.

4. Ədəbi Azərbaycan..// Literaturuli qəzeti.- 1960. - 29 aprel - /gürcü dilində/.

5. Əfsanə. (Tərcümə edəni E.Melqand) //Aldanmış ulduzlar. Azərbaycan yazıçılarının hekayələri. - Tallin: Eesti Raamat, 1968. - s.224-229 - /eston dilində/.

6. Görüş. Hekayə. (Tərcümə edəni N.Baymuradova) //Azərbaycan nəğmələri. Azərbaycan yazıçılarının əsərləri. - Aşqabad: Türkməndövlətnəşr, 1962. - s.397-406. - /türkmən dilində/.

7. Görüş. Hekayə. (Tərcümə edəni B.Ulubabyan) //Qrakan Adrbecan. - 1960. - №2. - s.80-86. -/erməni dilində/.

8. Gülaçar- Hekayə //Qrakan Adrbecan. - 1958. - № 4. s. 61-69. -/erməni dilində/.

9. Körpüsalanlar. Povest (Tərcümə edəni A.Qukasyan). - Yerevan: Sovetakan qrox, 1977. - 199 s -10 000 nüsxə - /erməni dilində/.

10. Körpüsalanlar. Povest (Tərcümə edəni Anna Kotolanska) //Smena (Bratislava). - 1981. - /slovak dilində/.

11. Körpüsalanlar. Povest. (Tərcümə edəni B.Jilvite). - Vilnüs: Vaqa, 1968. - 167 s. - 10 000 nüsxə. - /litva dilində/.

12. Körpüsalanlar. Povest. (Tərcümə edəni D.İsayan) //Qrakan Adrbecan. - 1975. - №5. - s.61-90; №26. - s. 17-50. - /erməni dilində/.

13. Qarı dağı. Hekayə. (Tərcümə edəni E.Melqand) //Aldanmış ulduzlar. Azərbaycan yazıçılarının hekayələri. - Tallin: Eesti Raamat, 1968. - s.224-229.- / eston dilində/.

14. Qarı dağı. Hekayə. (Tərcümə edəni V.Tsipko) //Znamya. - 1978. - 39. - s.6-10. - /Ukrayna dilində/.
488. 

15. Qırçı və qızıl çiçək. Hekayə. (Tərcümə edəni S.Baqdasaryan) //Qrakan Adrbecan. - 1972. -  №4. - s.34-39. - /erməni dilində/.

16. Qırçı və qızıl çiçək, Hekayə. (Tərcümə edəni T.Şamyakin) //Literatura i mastastva. - 1972. - 24 noyabr. - /belorus dilində/.

16. Qırçı və qırmızı çiçək. Hekayə //Aldanmış ulduzlar. Azərbaycan yazıçılarının hekayələri. - Tallin: Eesti Raamat, 1968. - s.229-238. - /eston dilində/.

17. Qırçı və qırmızı çiçək. Hekayə. (Tərcümə edəni A.İnqman) //Azərbaycan nəsri:  antologiya. -Moskva: Proqress, 1977. - s.216-223. - /ingilis dilində/.

18. Qırçı və qirmızı çiçək. Hekayə //Sovet ədəbiyyatı. - 1969. -  №l2. - s.33-40. - /alman dilində/.

19. Qırçı və qırmızı çiçək. Hekayə //Sovet ədəbiyyatı. - 1969. -  №12. - s. 15-22; - /ingilis dilində/.

20. Qırçı və qırmızı çiçək. Hekayə //Sovet ədəbiyyatı. - 1969. - №12. - s.47-54. - /ispan dilində/.

21. Qırçı və qırmızı çiçək. Hekayə (Tərcümə edəni K.Kitaşevski) //Sovet ədəbiyyatı.  -  1978. -  №237. - s.20-27. - /fransız dilində/

22. Mahnı dağlarda qaldı. (Nikoqda ne zabudut qorı) Tərcümə edəni V.Tsipko //Znamya. - 1978. -  №9. - s.6-10 - /Ukrayna dilində/.

23. Söyüdlü arx. Povest. - Praqa: Mlade leta, 1962. - /çex dilində/.

24. Söyüdlü arx. Povest (Tərcümə edəni Anna Kostolanska). – Bratislava. 1962. - 151 s. - /slovak dilində/.

25. Söyüdlü arx. Povest (Tərcümə edəni M.Davtyan) //Qrakan Adrbecan. - 1960. -  №3. - s.39-70; №4. - s. 44-85. - /erməni dilində/.

26. Söyüdlü arx. Povest (Tərcümə edəni L.Seppel). -Tallin: Eesti Raamat.  1970. - 167s. - 10000 nüsxə. - /eston dilində/.

27. Söyüdlü arx. Povestdən parça //Sovet Qırğızıstanı. - 1960. - 28 oktyabr. - /qırğız dilində/.

28. Söyüdlü arx. Roman. (Tərcümə edəni B.Popel, - Kiyev); Ukrayna Dövlət Nəşriyyatı. - 1963. - 177 s. - 21 000 nüsxə. - /Ukrayna dilində/.

29. Söyüdlü arx. Roman. (Tərcümə edəni V. Kumuşka). - Riqa: Liesma. 1967. - 183 s- 30 000 nüsxə. - /latış dilində/.

30. Söyüdlü arx. Roman (Tərcümə edəni L.Eradze). - Tbilisi: Sabçota Sakartvelo. - 1962. -219 s. - 10 000 nüsxə. - /gürcü dilinə/.

31. Su dəyirmanı. Hekayə. (Tərcümə edəni S.Ayvazyan) //Qrakan Adrbecan. - 1965. -  №6, - s.6-27. - /erməni dilində/.

32.  Şair Səməd Vurğun  haqqında hekayə.
(Tərcümə edəni S.Baqdasaryan) //Qrakan Adrbecan. - 1974. - №26. - s.17-50 . - /erməni dilində/.

33. Şəhərdən gələn ovçu. Hekayə. //Qrakan Adrbecan, - 1958. -  №4. - s.58-61. - /erməni dilində/

34. Şəhərdən gələn ovçu. Hekayə. (Tərcümə edəni A.Koptorovskaya) //Sovet ədəbiyyatı. - 1978. -  №99. - s.18-22 . - /ispan dilində/.

35. Şəhərdən gələn ovçu. Hekayə. (Tərcümə edəni L.Adyan) //Ağ ağcaqayın. Azərbaycan yazıçılarının hekayələri. - Yerevan: Sovetakan qrox. - 1978. - s.73-78. - /erməni dilində/.

36. Şəhərdən gələn ovçu. Hekayə. (Tərcümə edəni L.Adyan) //Kommunist (Bakı). - 1978. - 5 yanvar. - /erməni dilində/.

37. Şəhərdən gələn ovçu. Hekayə. (Tərcümə edəni P.Qroba //Sovet ədəbiyyatı. - 1978. -  №9. -s. 18-22. - /alman dilində/.

38. Şəhərdən gələn ovçu. Hekayə. (Tərcümə edəni Hilda Pöham) //Sovet edəbiyyatı.- 1978. -  №9. - s.37-41. - /ingilis dilində/.

39. Şəhərdən gələn ovçu. Hekayə //Fikirlər və rəylər. - 1966. -  №9. - s.111-117. - /fransız dilində/.

40. Tufandan sonra. Kinonovella. (Tərcümə edəni L.Adyan) //Qrakan Adrbecan. - 1978. -  №4. - s.25-37. - /erməni dilində/.

41. Unuda bilmirəm. //Zeynalabdin Makas. Azərbaycan teatr antologiyası. - Ankara,  1990. -
s.433-484. - /türk dilində/.

42. Yasəmən. Hekayə //Azərbaycan hekayələri. -Tbilisi, 1957. - s.128-129. - /gürcü dilində/.

43. Yeni yüksəliş yollarında. (Azərbaycan yazıçılarının III qurultayı qarşısında) //Qrakan Adrbecan. 1958. -  №5. - s.110-113. - /erməni dilində/.

44. Yun şal. Hekayə //Azərbaycan nəsri: Antologiya. - Moskva: Proqress. - 1971. - s.263-270. -/fransız dilində/.

45. Yun şal. Hekayə. (Tərcümə edəni M.Davtyan) //Qrakan Adrbecan. - 1957. -  №l - s.19-26. -/erməni dilində/.

46. Yun şal. Hekayə. (Tərcümə edəni M.Abukov) //Dostluk. - 1958. -  №4. - s.58-65. - /kumık dilində/.

47. Yun şal. Hekayə.  (Tərcümə edəni Z.Makas) //Azərbaycan çağdaş hekayə antologiyası. - Ankara: Sevinc, 1991. - s.171- 181.- /türk dilində/.