ARXİVLƏR

 

 

ƏLYAZMALAR

“Epistolyar irsi” bölməsinin “Məktublar” səhifəsində İlyas Əfəndiyevin sənət dostlarına və müxtəlif idarələrə yazdığı məktublar, həmçinin, ona göndərilən oxucu məktubları və təbrik teleqramları toplanıb.

“Əlyazmalar”da İ.Əfəndiyevin ərəb əlifbası ilə yazdığı əsərlərinin surəti, “Arxiv” səhifəsində S.Mümtaz adına Azərbaycan Dövlət Ədəbiyyat və İncəsənət arxivinin fondlarında qorunan sənədlərin və əlyazmalarının siyahısı təqdim olunur.

 

AVTOQRAF

ƏSƏRLƏR

"İşıqlı yollar"

"Körpüsalanlar"

"Gövhər xanım"

"Torpağın səsi"

"Yad qız"

XATİRƏLƏR

YAZIÇININ QEYDLƏRİ

ÇIXIŞLAR