"Nömrə: 261. 28.03.2001. AZƏRBAYCANIN XALQ YAZIÇISI İLYAS ƏFƏNDİYEV ADINA XÜSUSİ TƏQAÜDÜN TƏSİS EDİLMƏSİ BARƏDƏ

          

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin "İ.M.Əfəndiyevin xatirəsinin əbədiləşdirilməsi haqqında" 09.03.2001-ci il tarixli 642 saylı sərəncamının II bəndinə uyğun olaraq

                              

ƏMR EDİRƏM:

 

1. Azərbaycan Mədəiyyət və İncəsənət Universitetinin təhsildə və ictimai işlərdə fərqlənən təlbələri üçün XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli ədibi, xalq yazıçısı İlyas Əfəndiyev adına iki xüsusi təqaüd təsis edilsin.

2. Azərbaycan Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin rektoru (T.Əfəndiyev) xüsusi təqaüdlərin verilməsini ali məktəbə ayrılan təqaüd fondunun vəsaiti hesabına təmin etsin.

3. Əmrin icrasına nəzarəti öz üzərimə götürürəm.

 

Təhsil naziri: Misir MƏRDANOV."

("Azərbaycan müəllimi" qəzeti,

12 aprel 2001.)

 

 
   

KİTABIN İÇİNDƏKİLƏR

 
1996-cı il
 
Vəfatından sonrakı beş ildə İlyas Əfəndiyev haqqında dərc olunmuş yazılardan
Seçmələr
1997
1998
1999
2000
2001
 
İ.M.Əfəndiyev xatirəsinin əbədiləşdirilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin SƏRƏNCAMI
 
Azərbaycanın xalq yazıçısı İlyas Əfəndiyev adına xüsusi təqaüdün təsis edilməsi barədə
 
Bakı şəhərindəki 41 saylı orta ümumtəhsil məktəbində Azərbaycanın xalq yazıçısı İlyas Əfəndiyevin adının verilməsi barədə
 
Azərbaycan Respublikası Bakı şəhər içra hakimiyyəti başçısının SƏRƏNCAMI (Xalq yazıçısı İlyas Əfəndiyevin adının əbədiləşdirilməsi haqqında)

Tədbir edəni və redaktoru: ELÇİN
    

© ÇİNAR-ÇAP, 2002


 
 
       
     © Musigi Dunyasi, 2011