ARXİVLƏR

 

 

REPERTUAR

İlyas Əfəndiyevin tamaşaya qoyulmuş pyesləri
AZƏRBAYCAN DÖVLƏT MİLLİ AKADEMİK DRAM TEATRI

Таmaşanın adı Müəllif Tərcüməçi Quruluşçu rejissor Rejissor və rejissor assisenti

Rəssam və geyim eskizləri

Bəstəkar

Rollarda

İlk tamaşanın tarixi
1944
1. «İntizar» İ.Əfəndiyev
M.Hüseyn,
  S.Turabov   B.Əfqanlı S.Rüstəmov Sidqi Ruhulla, A.Gəraybəyli
(Alxas bəy),
Ə.Sultanova
(Gövhər xanım), S.Tağızadə (Qambay),
S.Hacıyeva
(Gülyaz)
və b.
26.12
1947
2. «İşıqlı yollar» İ.Əfəndiyev   A.İsgəndərov
Ə.H.Ələkbərov
  N.Fətullayev
B.Əfqanlı
F.Əmirov H.Qurbanova (Gülarə),
M.A.Əliyev (Babadayı), A.Gəraybəyli
(Vasilyev), İ.Dağıstanlı (Yelmar), Ə.Zeynalov (Səlim),
L.Bədirbəyli (Lalə)
və b.
19.07
1948
3. «Bahar suları» İ.Əfəndiyev   A.İsgəndərov
  N.Fətullayev

S.Rüstəmov   11.12
1954
4. «Atayevlər ailəsində» İ.Əfəndiyev   T.Kazımov   S.Şərifzadə Niyazi Ə.Sultanov (Xosrov), Ə.Zeynalov (İldırım), B.Şəkinskaya (Dilşad),
S.Bəsirzadə (Reyhan),
H. Qurbanova (Lətifə),
M.Mərdanov (Sadıqov), M.Dadaşov
(Şahsuvarov) və b.
09.10
1964
5. «Sən həmişə mənimləsən» İ.Əfəndiyev   T.Kazımov   Elçin F.Əmirov Ə.Zeynalov
(Həsənzadə), A.Pənahova
 (Nargilə),
Ə.Əliyeva
(Nəzakət), K.Qubuşav
(Fərəc),
E.Zeynalov
(Fərəcov)
və b.
14.11
1967
6. «Mənim günahım» İ.Əfəndiyev   Ə.Quliyev   B.Mirzəzadə S.Hacıbəyov L.Bədirbəyli (Nurcahan), İ.Dağıstanlı (Tahir), A.Pənahova (Ayqız), Ə.Zeynalov (Sahib), H.Turabov (Xansu) və b. 05.05
1968
7. «Unuda bilmirəm» İ.Əfəndiyev   T.Kazımov L.Məmməd-bəyov, A.Təhmasib S.Qurbanov E.Sabitoğlu (Mahmudov) A.Pənahova (Nərmin), H.Turabov (Kamran), M.Şeyxzamanov (Mövsümzadə), S.Bəsirzadə (Səadət xanım), H.Qurbanov (Cəmil), M.Avşarov (Kərəm) və b. 01.11
1969
8. «Məhv olmuş gündəliklər» İ.Əfəndiyev   T.Kazımov H.Əbluc S.Qurbanov E.Mahmudov S.Rzayev (Qənimət), F.Poladov (Savalan), Ş.Məmmədova (Anjel),
V.Fətullayeva (Fəridə), K.Xudaverdiyev
(Ədalət) və b.
29.11
1971
9. «Mahnı dağlarda qaldı» İ.Əfəndiyev   Ə.H.Ələkbərov M.K.Kazımov N.Fətullayev S.Ələsgərov H.Turabov (Nicat), İ.Dağıstanlı (Böyükbəy), L.Bədirbəyli (Fəxrəndə xanım), M.Şeyxzamanov (Həsənalı), A.Pənahova (Şahnaz), V.Fətullayeva (Gülgəz), F.Poladov (Rəhman) və b. 12.02
1973
10. «Qəribə oğlan» İ.Əfəndiyev   A.Kazımov A.Əhmədzadə N.Fətullayev E.Sabitoğlu F.Poladov (Valeh), A.Pənahova (Kəmalə), Ə.Ağayev (Dadaş), N.Məlikova (Məlahət), L.Məmmədbəyov (Otar), R.Məlikov (Batl),
S.Rzayev (Muratov)
və b.
08.04
1975
11. «Bağlardan gələn səs» İ.Əfəndiyev   T.Kazımov   S.Haqverdiyeva E.Sabitoğlu S.Rzayev (Vahid), Ş.Məmmədova (Gülcan), K.Xudaverdiyev (Kamandar),
E.Haşımzadə
(Fərəh), Y.Nuriyev (Pərviz),
 L.Məmmədbəyov
(Hətəm) və b.
01.10
1981
12. «Unuda bilmirəm» İ.Əfəndiyev M.Şeyxzamanov T.Kazımov A.Təhmasib S.Qurbanov E.Sabitoğlu M.Şeyxzamanov (Mövzümzadə), S.Bəsirzadə (Səadət xanım), A.Pənahova (Nərmin), N.Quliyev (Kamran), İ.Əhmədov (Cəmil), M.Avşarov (Kərəm) və b. 21.03
13. «Xurşidbanu Natəvan» İ.Əfəndiyev   M.Fərzəlibəyov R.Məlikov Elçin A.Məlikov A.Pənahova (Xurşidbanu), Ə.Qədirov (Seyid Hüseyn), R.Dadaşov (Knyaz Xasay), N.Quliyev (Hidayət xan), F.Mütəllimova (Bəyim),
T.Adıgözəlov (Daşdəmir),
11.09
1983
14. «Büllur sarayda» İ.Əfəndiyev   A.Kazımov   T.Tahirov O.Kazımov H.Qurbanov (Ağahüseyn), S.Bəsirzadə (Cavahir xanım), A.Pənahova (Aynur), N.Məlikova (Qonça), B.Cəfərova (Lalə), H.İsmayılov (Fariz), Ə.Qədirov (Həbib), Y.Nuriyev (Bayandur), R.Dadaşov (Qədim) və b.  
1986
15. «Şeyx Xiyabani» İ.Əfəndiyev   M.Fərzəlibəyov   S.Haqverdiyeva   H.Turabov (Şeyx Xiyabani), İ.Əsgərov (Sarı Mərdan), B.Əsgərov (Hacı Fəryad), N.Quliyev (Məşədi Təhməz), F.Poladov (Mübarək Səltənə), A.Pənahova (Xanım Mahnur), R.Dadaşov (Həsən Soltan) və b. 30.12
1988
16. «Bizim qəribə taleyimiz» İ.Əfəndiyev   M.Fərzəlibəyov M.Ələkbərova E.Aslanov E.Sabitoğlu H.Turabov və Ə.Qədirov (Kamran), A.Pənahova (Nərmin), F.Hüseynov (Samir), R.Dadaşov (Cəmil), M.Abbasova (Nərgiz) və b. 09.04
1989
17. «Sevgililərin cəhənnəmdə vüsalı» İ.Əfəndiyev   M.Fərzəlibəyov   R.Nəzirov C.Quliyev N.Mehdixanlı və F.Hüseynov (Ayaz Turan), K.Xudaverdiyev (Səlim Babayev), S.İbrahimova (Mədinə xanım), R.Məlikov və R.Dadaşov (Mayis), Ə.Qədirov (Mir Cəfər Bağırov) və b. 21.04
1991
18. «Tənha iydə ağacı» İ.Əfəndiyev   M.Fərzəlibəyov   R.İsmayılov R.Abdullayev C.Quliyev Ə.Qədirov və K.Xudaverdiyev (Kərim bəy), A.Pənahova və B.Cəfərova (Sürəyya), F.Mütəllimova və Z.Nərimanova (Gülnaz), S.Aslan (Ağayi Əşrəfi), M.Mirzəyev (Eyvaz), R.Əzimov (Behbud bəy) və b. 06.03
1992
19. «Dəlilər və ağıllılar» İ.Əfəndiyev   M.Fərzəlibəyov N.Əliyev R.Abdullayev, İ.Məmmədov V.Adıgözə-lov R.Dadaşov
(Ədhəm Tağıyev), B.Cəfərova
(Azadə xanım), S.Aslanov
(Ağamusa Fərəcov), K.Əliyeva (Nazilə), H.İsmayılov
(Nəcəfov) və b.
09.11
1996
20. «Hökmdar və qızı» İ.Əfəndiyev   M.Fərzəlibəyov   İ.Məmmədov
(Əsədoğlu)
P.Bülbüloğlu
V.Adıgözə-lov
Ə.Qədirov, B.Əsgərov B.Cəfərova, K.Həsənquliyev, H.Məmmədov, və b. 14.02
2005
21. «Xurşidbanu
Natəvan»
İ.Əfəndiyev   B.Osmanov   İ.Məmmədov C.Quliyev B.Cəfərova (Natəvan), N.Mehdixanlı
(Xasay), S.Məmmədov (Seyid Hüseyn), C.Namiq Kamal (Şahzadə), S.İbrahimov (Hidayət xan), V.Zeynalova (Bəyim) və b.
 

 

İlyas Əfəndiyevin tamaşaya qoyulmuş pyesləri
RUS DRAM TEATRI

Таmaşanın adı Müəllif Tərcüməçi Quruluşçu rejissor Rejissor və rejissor assisenti

Rəssam və geyim eskizləri

Bəstəkar

Rollarda

İlk tamaşanın tarixi
1. V xrustalnom dvorce İ.Əfəndiyev
  D.Selimova       L.Duxovnaya (Aynur), M.Əqizarov (Axmed), R.Qinzburq (Djanvanşir xanum), M.Dadaşev (Aqaquseyn), S.Mirzaqasanov (Tebriz), A.Raqimov (Bayandur), E.Nevmercinskaya (Lalə) 1983-1984

 

İlyas Əfəndiyevin tamaşaya qoyulmuş pyesləri

AZƏRBAYCAN TELEVİZİYASI

Таmaşanın adı Müəllif Tərcüməçi Quruluşçu rejissor Rejissor və rejissor assisenti

Rəssam və geyim eskizləri

Bəstəkar

Rollarda

İlk tamaşanın tarixi
1. Atayevlər ailəsi

İ.Əfəndiyev

  Lütfü Məmmədbə-yov
// Televiziya rejissoru: Tariyel Vəliyev
// Səs rejissoru: Sabir Əliyev
// Rejissor assistenti: Sevil İbrahimova
Eldar Məmmədov // Operatorlar: Tahir Atakişiyev, Yusif Dadaşov Qurban Məlikov  

Məlik Dadaşov (Xosrov Atayev), 
Zərnigar Atakişiyeva (Dilşad), 
Kamal Xudaverdiyev (İldırım Atayev), 
Fuad Poladov (Şahsuvarov),
Vəfa Fətullayeva (Lətafət), Hamlet Qurbanov
(Sadıqov),
Səidə Quliyeva (Reyhan), Əliabbas Qədirov (Cahangir),
Sevil Xəlilova (Mehrican), Hacı İsmayılov
(Xuduş), Mərziyyə Məmmədbəyli
(Zabitə), Məcnun Hacıbəyov

(Ağasəlim)
1983-1984
2. Sən həmişə mənimləsən İ.Əfəndiyev İlyas Əfəndiyev, Gülcahan Güləhmədova-Martınova Gülcahan Güləhmədova-Martınova, Tariyel VəliyevZəhra Orucova Eldar Məmmədov Rafael Əsədov Qasım Xəlilov // Mahnıların sözləri – Nəbi Xəzri Rasim Balayev (Həsənzadə),
Məlahət Abbasova (Nargilə),
Səfurə İbrahimova (Nəzakət),
Muxtar Maniyev (Fərəc) və b.
1987
3. “Sarıköynəklə Valehin nağılı” İ.Əfəndiyev Eyniadlı roman əsasında televiziya tamaşası. Səhnələşdi-rən: Əli İsmayılov Quruluşçu rejissor: Lütfü Məmmədbə-yov Quruluşçu operator: Fərman Nəbiyev Quruluşçu rəssam: Rafael Əlizadə Səs operatoru: Sabir Əliyev Zemfira Nərimanova (Sarıköynək), 
İlham Əsgərov (Valeh),
Kamal Xudaverdiyev (Muradzadə),
Rafael Dadaşov (Yusifov), Zərnigar Ağakişiyeva (Ceyran) və b.
 

 

İlyas Əfəndiyevin tamaşaya qoyulmuş pyesləri

AZƏRBAYCAN RADİOSU

Таmaşanın adı Müəllif Tərcüməçi Quruluşçu rejissor Rejissor və rejissor assisenti

Rəssam və geyim eskizləri

Bəstəkar

Rollarda

İlk tamaşanın tarixi
1. Atayevlər ailəsi

 

 

Tofiq Kazımov // Rejissor assistenti: Sevil İbrahimova

Azər Rzayev

Arif Əliyev Nurəddin Fətullayev Əjdər Soltanov (Xosrov Atayev), 
Barat Şəkinskaya (Dilşad), 
Həsənağa Salayev (İldırım Atayev), 
Məlik Dadaşov (Şahsuvarov),
Hökümə Qurbanova
(Lətafət), Mustafa Mərdanov
(Sadıqov),
Sofya Bəsirzadə
(Reyhan), Əfrasiyab Məmmədov (Cahangir),
Ətayə Əliyeva
(Mehrican), Məmməd Sadıqov
(Xuduş), Məhluqə Sadıqova
(Zabitə), Cabbar Əliyev
(Ağasəlim)Qafar Həqqi
(Milis rəisi), Ramiz Mustafayev (Aparıcının sözləri).
1961
2.

Sən həmişə mənimləsən

İ.Əfəndiyev  

Tofiq Kazımov // rejissor Tofiq İsmayılov

  Ədilə Bünyadova

Fikrət Əmirov

Əli Zeynalov (Həsənzadə),
Amaliya Pənahova (Nargilə),
Mirvari Novruzova (Nəzakət),
Kamil Qubuşov (Fərəc),
Səfurə İbrahimova (Sarısaç qız),
Eldəniz Zeynalov (Kadrlar Şöbəsinin müdiri).
1967