ARXİVLƏR

 

 

YARADICI HEYƏT

 

İlyas Əfəndiyevin pyeslərini səhnələşdirən rejissorlar.

1. Səftər Turabov
«İntizar», 1944, Azərbaycan Akademik Milli Dram Teatrı.

2. Adil İsgəndərov
«İşıqlı yollar», 1947, Azərbaycan Akademik Milli Dram Teatrı.
«Bahar suları», 1948, Azərbaycan Akademik Milli Dram Teatrı.

3. Əliheydər Ələkbərov
«İşıqlı yollar», 1947, Azərbaycan Akademik Milli Dram Teatrı.
«Mahnı dağlarda qaldı», 1971, Azərbaycan Akademik Milli Dram Teatrı.

4. Tofiq Kazımov
«Atayevlər ailəsində», 1954, Azərbaycan Akademik Milli Dram Teatrı.
«Sən həmişə mənimləsən», 1964, Azərbaycan Akademik Milli Dram Teatrı.
«Unuda bilmirəm», 1968, Azərbaycan Akademik Milli Dram Teatrı.
«Məhv olmuş gündəliklər», 1969, Azərbaycan Akademik Milli Dram Teatrı.
«Bağlardan gələn səs», 1975, Azərbaycan Akademik Milli Dram Teatrı.
«Atayevlər ailəsində», Azərbaycan Radiosu.
«Sən həmişə mənimləsən», Azərbaycan Radiosu.

5.Əşrəf Quliyev
«Mənim günahım», 1967, Azərbaycan Akademik Milli Dram Teatrı.

6. Mərahim Fərzəlibəyov
«Xurşidbanu Natəvan», 1981, Azərbaycan Akademik Milli Dram Teatrı.
«Şeyx Xiyabani», 1986, Azərbaycan Akademik Milli Dram Teatrı.
«Bizim qəribə taleyimiz», 1988, Azərbaycan Akademik Milli Dram Teatrı.
«Sevgililərin cəhənnəmdə vüsalı», 1989, Azərbaycan Akademik Milli Dram Teatrı.
«Tənha iydə ağacı», 1991, Azərbaycan Akademik Milli Dram Teatrı.
«Dəlilər və ağıllılar», 1992, Azərbaycan Akademik Milli Dram Teatrı.
«Hökmdar və qızı», 1996, Azərbaycan Akademik Milli Dram Teatrı.

7. Bəhram Osmanov
«Xurşidbanu Natəvan», 2005, Azərbaycan Akademik Milli Dram Teatrı.

8.Cənnət Səlimova
«Büllur sarayda», Rus Dram Teatrı.

9. Ağakişi Kazımov
«Qəribə oğlan», 1973, Azərbaycan Akademik Milli Dram Teatrı.
«Büllur sarayda», 1983, Azərbaycan Akademik Milli Dram Teatrı.

10. Həsən Əbluc
«Məhv olmuş gündəliklər», 1969, Azərbaycan Akademik Milli Dram Teatrı.

11. Lütfü Məmmədbəyov
«Sarıköynəklə Valehin nağılı», Azərbaycan Televiziyası.
«Atayevlər ailəsində», Azərbaycan Televiziyası.

12. Tariyel Vəliyev
«Atayevlər ailəsində», Azərbaycan Televiziyası.
«Sən həmişə mənimləsən», Azərbaycan Televiziyası.

13. Gülcahan Güləhmədova-Martınova
«Sən həmişə mənimləsən», Azərbaycan Televiziyası.

 

 

İlyas Əfəndiyevin əsərlərinə musiqi yazmış bəstəkarlar

 

1. Səid Rüstəmov
«İntizar», 1944, Azərbaycan Akademik Milli Dram Teatrı.
«Bahar suları», 1948, Azərbaycan Akademik Milli Dram Teatrı.

2. Fikrət Əmirov
«İşıqlı yollar», 1947, Azərbaycan Akademik Milli Dram Teatrı.
«Sən həmişə mənimləsən»,1964, Azərbaycan Akademik Milli Dram Teatrı.

3. Niyazi
«Atayevlər ailəsində», 1954, Azərbaycan Akademik Milli Dram Teatrı.

4. Soltan Hacıbəyov
«Mənim günahım», 1967, Azərbaycan Akademik Milli Dram Teatrı.

5. Emin Sabitoğlu
«Unuda bilmirəm», 1968, Azərbaycan Akademik Milli Dram Teatrı.
«Məhv olmuş gündəliklər», 1969, Azərbaycan Akademik Milli Dram Teatrı.
«Qəribə oğlan», 1973, Azərbaycan Akademik Milli Dram Teatrı.
«Bağlardan gələn səs», 1975, Azərbaycan Akademik Milli Dram Teatrı.
«Bizim qəribə taleyimiz»,1988, Azərbaycan Akademik Milli Dram Teatrı.

6. Süleyman Ələsgərov
«Mahnı dağlarda qaldı», 1971, Azərbaycan Akademik Milli Dram Teatrı.

7. Arif Məlikov
«Xurşidbanu Natəvan», 1981, Azərbaycan Akademik Milli Dram Teatrı.

8. Oqtay Kazımov
«Büllur sarayda», 1983, Azərbaycan Akademik Milli Dram Teatrı.

9. Cavanşir Quliyev
«Sevgililərin jəhənnəmdə vüsalı», 1989, Azərbaycan Akademik Milli Dram Teatrı.
«Tənha iydə ağacı», 1991, Azərbaycan Akademik Milli Dram Teatrı.
«Xurşidbanu Natəvan», 2005, Azərbaycan Akademik Milli Dram Teatrı.

10. Vasif Adıgözəlov
«Dəlilər və ağıllılar», 1992, Azərbaycan Akademik Milli Dram Teatrı.
«Hökmdar və qızı», 1996, Azərbaycan Akademik Milli Dram Teatrı.

11. Polad Bülbüloğlu
«Hökmdar və qızı», 1996, Azərbaycan Akademik Milli Dram Teatrı.

12. Qasım Xəlilov
«Sən həmişə mənimləsən» (Azərbaycan televiziyası)

13. Nurəddin Fətullayev
«Atayevlər ailəsində» (Azərbaycan radiosu)İlyas Əfəndiyevin tamaşalarına quruluş vermiş rəssamlar


1. Bədurə Əfqanlı
«İntizar», 1944, Azərbaycan Akademik Milli Dram Teatrı.
«Bahar suları», 1947, Azərbaycan Akademik Milli Dram Teatrı.

2. Nüsrət Fətullayev
«İşıqlı yollar», 1947, Azərbaycan Akademik Milli Dram Teatrı.
«Bahar suları», 1948, Azərbaycan Akademik Milli Dram Teatrı.
«Mahnı dağlarda qaldı», 1971, Azərbaycan Akademik Milli Dram Teatrı.
«Qəribə oğlan», 1973, Azərbaycan Akademik Milli Dram Teatrı.

3. Sadıq Şərifzadə
«Atayevlər ailəsində», 1954, Azərbaycan Akademik Milli Dram Teatrı.

4. Elçin Məmmədov
«Sən həmişə mənimləsən», 1964, Azərbaycan Akademik Milli Dram Teatrı.
«Xurşidbanu Natəvan», 1981, Azərbaycan Akademik Milli Dram Teatrı.

5. Böyükağa Mirzəzadə
«Mənim günahım», 1967, Azərbaycan Akademik Milli Dram Teatrı.

6. Sənan Qurbanov
«Unuda bilmirəm», 1968, Azərbaycan Akademik Milli Dram Teatrı.
«Məhv olmuş gündəliklər», 1969, Azərbaycan Akademik Milli Dram Teatrı.
«Unuda bilmirəm», 1981, Azərbaycan Akademik Milli Dram Teatrı.

7. Solmaz Haqverdiyeva
«Bağlardan gələn səs», 1975, Azərbaycan Akademik Milli Dram Teatrı.
«Şeyx Xiyabani», 1986, Azərbaycan Akademik Milli Dram Teatrı.

8. Tahir Tahirov
«Büllur sarayda», 1983, Azərbaycan Akademik Milli Dram Teatrı.

9. Elçin Aslanov
«Bizim qəribə taleyimiz», 1988, Azərbaycan Akademik Milli Dram Teatrı.

10. Rasim Nəzirov
«Sevgililərin cəhənnəmdə vüsalı», 1989, Azərbaycan Akademik Milli Dram Teatrı.

11. Rafis İsmayılov
«Tənha iydə ağacı», 1991, Azərbaycan Akademik Milli Dram Teatrı.

12. Rafiq Abdullayev
«Tənha iydə ağacı», 1991, Azərbaycan Akademik Milli Dram Teatrı.
«Dəlilər və ağıllılar», 1992, Azərbaycan Akademik Milli Dram Teatrı.

13. İlham Məmmədov
«Dəlilər və ağıllılar», 1992, Azərbaycan Akademik Milli Dram Teatrı.
«Xurşidbanu Natəvan», 2005, Azərbaycan Akademik Milli Dram Teatrı.

14. İsmayıl Məmmədov (Əsədoğlu)
«Hökmdar və qızı», 1996, Azərbaycan Akademik Milli Dram Teatrı.

15. Qurban Məlikov
«Atayevlər ailəsində», Azərbaycan televiziyası.

16. Rafael Əsədov
«Sən həmişə mənimləsən», Azərbaycan televiziyası.

17. Rafael Əlizadə
«Sarıköynəklə Valehin nağılı», Azərbaycan televiziyası.

 


İlyas Əfəndiyevin tamaşalarında iştirak edən aktyorlar

 

1. Sidqi Ruhulla
 «İntizar» 1944 Azərbaycan Akademik Milli Dram Teatrı

2.  Ağasadıq Gəraybəyli
«İntizar»1944. Azərbaycan Akademik Milli Dram Teatrı
«İşıqlı yollar»1947 Azərbaycan Akademik Milli Dram Teatrı

3. Sona Hacıyeva
«İntizar»1944 Azərbaycan Akademik Milli Dram Teatrı

4. Hökümə Qurbanova
«İşıqlı yollar»1947 Azərbaycan Akademik Milli Dram Teatrı
«Atayevlər ailəsində»1954 Azərbaycan Akademik Milli Dram Teatrı
«Atayevlər ailəsində» (Azərbaycan radiosu)

5. İsmayıl Dağıstanlı
«İşıqlı yollar»1947 Azərbaycan Akademik Milli Dram Teatrı
«Mənim günahım»1967 Azərbaycan Akademik Milli Dram Teatrı
«Mahnı dağlarda qaldı»1971

6. Əli Zeynalov
«İşıqlı yollar»,1947 Azərbaycan Akademik Milli Dram Teatrı
«Atayevlər ailəsində» Azərbaycan Akademik Milli Dram Teatrı
«Sən həmişə mənimləsən» 1964 Azərbaycan Akademik Milli Dram Teatrı
«Mənim günahım»1967 Azərbaycan Akademik Milli Dram Teatrı
«Sən həmişə mənimləsən» (Azərbaycan radiosu)

7. Leyla Bədirbəyli
«İşıqlı yollar»1947 Azərbaycan Akademik Milli Dram Teatrı
«Mənim günahım»1967 Azərbaycan Akademik Milli Dram Teatrı
«Mahnı dağlarda qaldı»1971 Azərbaycan Akademik Milli Dram Teatrı

8.Əjdər Sultanov
«Atayevlər ailəsində»1954 Azərbaycan Akademik Milli Dram Teatrı
«Atayevlər ailəsində» (Azərbaycan radiosu)

9. Barat Şəkinskaya
«Atayevlər ailəsində»1954 Azərbaycan Akademik Milli Dram Teatrı
«Atayevlər ailəsində» (Azərbaycan radiosu)

10. Sofa Bəsirzadə
«Atayevlər ailəsində»»1954 Azərbaycan Akademik Milli Dram Teatrı
«Unuda bilmirəm»1968 Azərbaycan Akademik Milli Dram Teatrı
«Unuda bilmirəm»1981 Azərbaycan Akademik Milli Dram Teatrı
«Büllur sarayda»1983 Azərbaycan Akademik Milli Dram Teatrı
«Atayevlər ailəsində» (Azərbaycan radiosu)

11. Mustafa Mərdanov
«Atayevlər ailəsində»1954 Azərbaycan Akademik Milli Dram Teatrı
«Atayevlər ailəsində» (Azərbaycan radiosu)

12. Məlik Dadaşov
«Atayevlər ailəsində»1954 Azərbaycan Akademik Milli Dram Teatrı
Atayevlər ailəsi (Azərbaycan televiziyası)
«V xrustalnom dvorce» Rus DramTeatrı
«Atayevlər ailəsində» (Azərbaycan radiosu)

13. Amalya Pənahova 
«Sən həmişə mənimləsən»1964 Azərbaycan Akademik Milli Dram Teatrı
«Mənim günahım»1967 Azərbaycan Akademik Milli Dram Teatrı
«Unuda bilmirəm»1968 Azərbaycan Akademik Milli Dram Teatrı
«Mahnı dağlarda qaldı»1971 Azərbaycan Akademik Milli Dram Teatrı
«Qəribə oğlan» 1973 Azərbaycan Akademik Milli Dram Teatrı
«Unuda bilmirəm»1981 Azərbaycan Akademik Milli Dram Teatrı
«Xurşidbanu Natəvan» 1981 Azərbaycan Akademik Milli Dram Teatrı
«Büllur sarayda»1983 Azərbaycan Akademik Milli Dram Teatrı
«Şeyx Xiyabani» 1986 Azərbaycan Akademik Milli Dram Teatrı
«Bizim qəribə taleyimiz» 1988 Azərbaycan Akademik Milli Dram Teatrı
«Tənha iydə ağacı»1991 Azərbaycan Akademik Milli Dram Teatrı
«Sən həmişə mənimləsən» (Azərbaycan radiosu)

14. Ətayə Əliyeva
«Sən həmişə mənimləsən»1964 Azərbaycan Akademik Milli Dram Teatrı
«Atayevlər ailəsində» (Azərbaycan radiosu)

15. Kamil Qubuşov 
«Sən həmişə mənimləsən»1964 Azərbaycan Akademik Milli Dram Teatrı
«Sən həmişə mənimləsən» (Azərbaycan radiosu)

16. Həsən Turabov
«Mənim günahım»1967 Azərbaycan Akademik Milli Dram Teatrı
«Unuda bilmirəm»1968 Azərbaycan Akademik Milli Dram Teatrı
«Mahnı dağlarda qaldı» 1971 Azərbaycan Akademik Milli Dram Teatrı
«Şeyx Xiyabani»1986 Azərbaycan Akademik Milli Dram Teatrı
«Bizim qəribə taleyimiz» 1988 Azərbaycan Akademik Milli Dram Teatrı

17. Məmmədrza Şeyxzamanov
«Unuda bilmirəm»1968 Azərbaycan Akademik Milli Dram Teatrı
«Mahnı dağlarda qaldı»1971 Azərbaycan Akademik Milli Dram Teatrı
«Unuda bilmirəm»1981 Azərbaycan Akademik Milli Dram Teatrı

18. Hamlet Qurbanov
«Unuda bilmirəm»1968 Azərbaycan Akademik Milli Dram Teatrı
«Büllur sarayda»1983 Azərbaycan Akademik Milli Dram Teatrı
«Atayevlər ailəsi » (Azərbaycan televiziyası)

19. Muxtar Avşarov
«Unuda bilmirəm»1968 Azərbaycan Akademik Milli Dram Teatrı
«Unuda bilmirəm»1981 Azərbaycan Akademik Milli Dram Teatrı

20. Səməndər Rzayev
«Məhv olmuş gündəliklər»1969 Azərbaycan Akademik Milli Dram Teatrı
«Qəribə oğlan»1973 Azərbaycan Akademik Milli Dram Teatrı
«Bağlardan gələn səs»1975 Azərbaycan Akademik Milli Dram Teatrı

21. Fuad Poladov
«Məhv olmuş gündəliklər»1969 Azərbaycan Akademik Milli Dram Teatrı
«Mahnı dağlarda qaldı»1971 Azərbaycan Akademik Milli Dram Teatrı
«Qəribə oğlan»1973 Azərbaycan Akademik Milli Dram Teatrı
«Şeyx Xiyabani» 1986 Azərbaycan Akademik Milli Dram Teatrı
«Atayevlər ailəsi » (Azərbaycan televiziyası)

22. Şəfiqə Məmmədova
«Məhv olmuş gündəliklər»1969
«Bağlardan gələn səs»1975

23. Vəfa Fətullayeva
«Məhv olmuş gündəliklər» 1969
«Mahnı dağlarda qaldı»1971
«Atayevlər ailəsi » (Azərbaycan televiziyası)

24. Kamal Xudaverdiyev
«Məhv olmuş gündəliklər» 1969.
«Bağlardan gələn səs»1975
«Sevgililərin jəhənnəmdə vüsalı» 1989
«Tənha iydə ağacı»1991
«Atayevlər ailəsi » (Azərbaycan televiziyası)
«Sarıköynəklə Valehin nağılı» (Azərbaycan televiziyası)

25. Nəcibə Məlikova
«Qəribə oğlan»1973
«Büllur sarayda»1983

26. Lütfi Məmmədbəyov
«Qəribə oğlan»1973
«Bağlardan gələn səs»1975

27. Ramiz Məlikov
«Qəribə oğlan»1973
«Sevgililərin cəhənnəmdə vüsalı» 1989

28. Əliabbas Qədirov
«Xurşidbanu Natəvan» 1981
«Büllur sarayda»1983
«Bizim qəribə taleyimiz» 1988
«Sevgililərin jəhənnəmdə vüsalı» 1989
«Tənha iydə ağacı»1991, «Hökmdar və qızı»1996
«Atayevlər ailəsi » (Azərbaycan televiziyası)

29. Rafael Dadaşov
«Xurşidbanu Natəvan» 1981
«Büllur sarayda»1983
«Şeyx Xiyabani» 1986
«Bizim qəribə taleyimiz»1988
«Sevgililərin jəhənnəmdə vüsalı» 1989
«Dəlilər və ağıllılar» 1992
«Sarıköynəklə Valehin nağılı» (Azərbaycan televiziyası)

30. Nurəddin Quliyev-Mehdixanlı
«Xurşidbanu Natəvan» 1981
«Unuda bilmirəm»1981
«Şeyx Xiyabani» 1986
«Sevgililərin cəhənnəmdə vüsalı» 1989
«Xurşidbanu Natəvan»2005

31. Firəngiz Mütəllimova
«Xurşidbanu Natəvan» 1981
«Tənha iydə ağacı» 1991

32. Telman Adıgözəlov
«Xurşidbanu Natəvan» 1981

33. Hacı İsmayılov
«Büllur sarayda»1983
«Dəlilər və ağıllılar» 1992
«Atayevlər ailəsi » (Azərbaycan televiziyası)

34. Yaşar Nuriyev
«Büllur sarayda»1983
«Bağlardan gələn səs»1975

35. İlham Əsgərov
«Şeyx Xiyabani» 1986
«Sarıköynəklə Valehin nağılı» (Azərbaycan televiziyası)

36. Bürcəli Əsgərov
«Şeyx Xiyabani» 1986

37. Fizuli Hüseynov
«Bizim qəribə taleyimiz»1988
«Sevgililərin cəhənnəmdə vüsalı» 1989

38. Məlahət Abbasova
«Bizim qəribə taleyimiz»1988
«Sən həmişə mənimləsən» (Azərbaycan televiziyası)

39. Safura İbrahimova
«Sevgililərin jəhənnəmdə vüsalı» 1989
«Xurşidbanu Natəvan» 2005
«Sən həmişə mənimləsən» (Azərbaycan televiziyası)
«Sən həmişə mənimləsən» (Azərbaycan radiosu)

40. Bəsti Cəfərova
«Tənha iydə ağacı» 1991
«Dəlilər və ağıllılar» 1992
«Hökmdar və qızı» 1996
«Xurşidbanu Natəvan» 2005

41. Zemfira Nərimanova
«Tənha iydə ağacı» 1991
«Sarıköynəklə Valehin nağılı» (Azərbaycan televiziyası)

42. Siyavuş Aslan
«Tənha iydə ağacı» 1991
«Dəlilər və ağıllılar» 1992

43. Mikayıl Mirzəyev
«Tənha iydə ağacı» 1991

44. Rafiq Əzimov
«Tənha iydə ağacı» 1991

45. Kubra Əliyeva
«Dəlilər və ağıllılar» 1992

46. Həsən Məmmədov
«Hökmdar və qızı» 1996

47. K.Həsənquliyev
«Hökmdar və qızı» 1996

48. S.Məmmədov
«Xurşidbanu Natəvan» 2005

49. Cəfər Namiq Kamal
«Xurşidbanu Natəvan» 2005

50. Vəfa Zeynalova
«Xurşidbanu Natəvan» 2005

51. İlham Əhmədov
«Unuda bilmirəm»1981

52. Lyudmila Duxovnaya
«V xrustalnom dvorce» Rus Dram Teatrı

53. Murad Yeqizarov
«V xrustalnom dvorce» Rus Dram Teatrı

54. Safa Mirzaqasanov 
«V xrustalnom dvorce» Rus Dram Teatrı

55. Asker Raqimov
«V xrustalnom dvorce» Rus Dram Teatrı

56. Zərnigar Atakişiyeva 
«Atayevlər ailəsi » (Azərbaycan televiziyası)
«Sarıköynəklə Valehin nağılı» (Azərbaycan televiziyası)

57. Səidə Quliyeva
«Atayevlər ailəsi » (Azərbaycan televiziyası)

58. Sevil Xəlilova
«Atayevlər ailəsi » (Azərbaycan televiziyası)

59. Mərziyyə Məmmədbəyli
«Atayevlər ailəsi » (Azərbaycan televiziyası)

60. Məcnun Hacıbəyov
«Atayevlər ailəsi » (Azərbaycan televiziyası)

61. Rasim Balayev 
«Sən həmişə mənimləsən» (Azərbaycan televiziyası)

62. Həsənağa Salayev
«Atayevlər ailəsində» (Azərbaycan televiziyası)

63. Əfrasiyab Məmmədov
«Atayevlər ailəsində» (Azərbaycan televiziyası)

64. Məmməd Sadıxov
«Atayevlər ailəsində» (Azərbaycan televiziyası)

65.Məhluqə Sadıxova
«Atayevlər ailəsində» (Azərbaycan televiziyası)

66. Cabbar Əliyev
«Atayevlər ailəsində» (Azərbaycan radiosu)

67. Mirvari Novruzova
«Sən həmişə mənimləsən» (Azərbaycan radiosu)

68. Eldəniz Zeynalov
«Sən həmişə mənimləsən» (Azərbaycan radiosu)