ARXİVLƏR

 

BİBLİOQRAFİYA

                                             

 

DÖVRÜ MƏTBUATDA VƏ MƏCMUƏLƏRDƏ DƏRC EDİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ


DRAM ƏSƏRLƏRİ

1. Ağıllılar və dəlilər. Dramatik komediya //Azərbaycan. - 1999. - №28. - s.9-36.

2. Atayevlər ailəsi; 4 pərdəli dram //Azərbaycan. - 1955. - №21. - s.14-49.

3. Atayevlər ailəsi. (Pyesdən bir parça) //Ədəbiyyat və incəsənət. - 1954. - 3 iyul.

4. Bahar sula. //İnqilab və mədəniyyət. - 1948. -№l2. -s.17-55.

5. Büllur sarayda //Azərbaycan. - 1987. - №8. - s.68-100.

6. Xurşudbanu Natəvan. İki hissədə pyes //Azərbaycan. - 1985. - № 11. - s.22-65.

7. İntizar. //M.Hüseyn.  Əsərləri.   10 cilddə,  8-ci cild. - Bakı: Yazıçı, 1978.  -  s.266-314  -/M.Hüseynlə birlikdə/.

8. İntizar. Pyesdən bir pərdə //Ədəbiyyat qəzeti. -1944. - 4 may /M.Hüseynlə birlikdə yazılmışdır/.

9. İradə. Kinossenari //Vətən uğrunda. - 1942. - №2. - s.21-26 /İmran Qasımovla birlikdə yazılmışdır /.

10. Qəribə oğlan. (Üç pərdəli komediya) //Azərbaycan. - 1974. - №9. - s.121-165.

11. Mahnı dağlarda qaldı. (Üç pərdəli dram) //Azərbaycan. - 1971. - №9. - s.39-86.

12 .Məhv olmuş gündəliklər //Azərbaycan. - 1970. - №7. - s.49-87.

13. Mənim günahım.//Azərbaycan. - 1969. - №4. -s.126-166.

14. Sevgililərin cəhənnəmdə vüsalı. İki hissəli faciə //Azərbaycan. - 2000. - № 11. - s.16-41.

15. Sən həmişə mənimləsən //Azərbaycan. - 1965. - №27. - s.43-87.

16. Şeyx Xiyabani //Azərbaycan. - 1988. - №27. - s. 17-53.

17. Tənha iydə ağacı //Azərbaycan. - 2001. -№ 8. -s.14-41.

18. Unuda bilmirəm. (Üç hissəli pyes) //Azərbaycan. - 1970. - №3. - s.108-142.

19.  Yadigar.  (Ssenaridən parçalar) //Gənc işçi. -1940. -12may.

 

ROMAN VƏ POVESTLƏR | HEKAYƏLƏR | OÇERKLƏR | MƏQALƏLƏR