ARXİVLƏR

 

BİBLİOQRAFİYA

                                             

 

DÖVRÜ MƏTBUATDA VƏ MƏCMUƏLƏRDƏ DƏRC EDİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ


OÇERKLƏR


1. Aprel mahnısı //Kommunist. - 1946. - 28 aprel.

2. Bizim adamlar //Kommunist. - 1950. - 29 mart.

3. Buruqlar arasında //Yeni yol. - 1938. - 2 noyabr.

4. Dağlarda sovxoz // Ədəbiyyat və incəsənət. -1953.-1 avqust.

5. Dalğalar səslənən yerdə //Kommunist. - 1948. - 5 mart

6. Dənizdə //Kommunist. - 1950. - 18 yanvar.

7. Əmək adamları //Kommunist. - 1951. - 18-19 dekabr.

8. Fədakar  neftçi  (Ağasəf Bağırov haqqında) //Kommunist. -1951. - 30 yanvar.

9. Gənc usta //Pioner. - 1950, - №6. - s.5-9; №8. - s.7-10.

10. Gənc ustalar //Kommunist. 1950. - 24 may.

11. Gəray Əsədov kolxozu //Kommunist. - 1948. - 5 mart.

12. Göyərçin //Azərbaycan (Təbriz).  -  1945.  - №1. - s.42-43.

13. Xoşbəxt uşaqlar //Azərbaycan gəncləri. - 1952. -  13 avqust.

14. Mənim qohumum çoban Rəşid //Kommunist. -1965.- 1 iyun.

15. Pambıq tarlalarında //Kommunist. - 1952. – 16 iyul

16. Pambıqçıların sevinci //Kommunist. - 1953. - 22 oktyabr.

17. Sosialist  şəhəri  Sumqayıtda //Ədəbiyyat və incəsənət. - 1956. - 4 noyabr.

18. Tikintinin adamları //Samur çayı. - Bakı: Azərnəşr, 1939. - s.26 - 29.

19. Yaradıcıq //Kommunist. - 1953. - 5 iyul.

20. Yeni kənd, yeni adamlar //Kommunist. - 1950. - 7,8 iyul.

21. Yeni şəhərdə //Kommunist. - 1951. - 4 noyabr.

 

ROMAN VƏ POVESTLƏR | DRAM ƏSƏRLƏRİ | HEKAYƏLƏR | MƏQALƏLƏR