ARXİVLƏR

 

 
MƏQALƏLƏR

 

«Ədəbiyyat və incəsənət» qəzeti

 

Dalğalar arasında həyat...  («Xəzər neftçiləri haqqında dastan» adlı filmə rəy)
«Ədəbiyyat və incəsənət» qəzeti, 1 yanvar 1954-cü il.

Qiymətli əsər (İ.Qasımov və H.Seyidbəylinin «Uzaq sahillərdə» povesti haqqında)
«Ədəbiyyat və incəsənət» qəzeti, 13 fevral 1954-cü il.

 Nikolay Ostrovski (Anadan olmasının 50 illiyi)
«Ədəbiyyat və incəsənət» qəzeti, 25 sentyabr 1954-cü il.

«Yağışdan çıxdıq, yağmura düşdük»(N.B. Vəzirovun eyni adlı əsərinin tamaşası haqqında)
«Ədəbiyyat və incəsənət» qəzeti, 7 may 1955-ci il.

Uşaqlar üçün yeni əsərlər yazaq
«Ədəbiyyat və incəsənət» qəzeti, 2 iyul 1955-ci il

Tarzən(Q.Pirimovun anadan olmasının 75 illiyi)
«Ədəbiyyat və incəsənət» qəzeti, 30 oktyabr 1955-ci il

Gözəl sənətkar(O.Sarıvəlli - 50)
«Əddbiyyat və incəsənət» qəzeti, 19 dekabr 1955-ci il

Xoşginabinin hekayələri haqqında
«Ədəbiyyat və incəsənət» qəzeti, 22 aprel 1956-cı il.

«Göy göl düşüncələri» haqqında(Zeynal Xəlilin şeirləri haqqında)
«Ədəbiyyat va incəsənət» qəzeti, 23 dekabr 1956-cı il.

Səhnəmizin fəxri (Fatma Qədrinin anadan olmasının 50 illiyi münasibətilə)
«Ədəbiyyat və incəsənət» qəzeti, 26 may 1957-ci il

Yoldaşlıq söhbəti  (İ.Hüseynovun hekayələri haqqında)
«Ədəbiyyat və incəsənət» qəzeti, 3 avqust 1957-ci il

«Qara daşlar»(Eyni adlı kinofilm haqqında)
«Ədəbiyyat və incəsənət» qəzeti, 5 may 1957-ci il

Yenilik duyğusu(Azərbaycan sovet şeiri haqqında)
«Ədəbiyyat və incəsənət» qəzeti, 22 mart 1958-ci il.

İstedadlı nasir(Mir Cəlal-50)
«Ədəbiyyat və incəsənət» qəzeti, 26 aprel 1958-ci il

Şairin heykəli(Bakıda Sabirin heykəlinin açılışı münasibətilə)
«Ədəbiyyat və incəsənət» qəzeti, 11may 1958-ci il

Onu xatırlarkən(S.Vurğun haqqında)
«Ədəbiyyat və incəsənət» gəzeti, 28 mart 1959-cu il

Geniş yaradıcılıq üfüqləri (S.Rəhimovun yaradıcılığı haqqında)
«Ədəbiyyat və  incəsənət» qazeti, 31 oktyabr 1959-cu il.

Dövrümüzün tələbi (Dramaturgiya və müasirlik)
«Ədəbiyyat və incəsənət» qəzeti, 15 oktyabr 1960-cı il

«Kəndçi qızı» haqqında fikirlər (M.İbrahimovun eyni adlı komediyası haqqında)
«Ədəbiyyat və incəsənət» qəzeti, 26 yanvar 1963-cü il 

Müasirlik uğrunda (Azərbaycan romanının yaradıcılıq problemləri haqqında)
«Ədəbiyyat və incəsənət» qəzeti, 7 sentyabr 1963-cü il

Gözəl insan (Şair Ə.Əlibəyli haqqında)
«Ədəbiyyat və incəsənət» qəzeti, 11may 1968-ci il 

Qüdrətli   sənətkar   (Q. Qarayev   haqqında)
«Ədəbiyyat və incəsənət» qəzeti, 25 may 1968-ci il

Göy qurşağıtək... (Tahir Salahovun SSRİ Dövlət mükafatına layiq görülməsi münasibətilə)
«Ədəbiyyat və incəsənət» qəzeti, 16 noyabr 1968-ci il.

Azadlıq carçısı (C.Cabbarlı-70)
«Ədəbiyyat və incəsənət» qəzeti, 4 yanvar 1969-cu il

Şair-vətəndaş (Xalq şairi R.Rzanın anadan olmasının 60 illiyi münasibətilə)
«Ədəbiyyat və incəsənət» qəzeti, 13 iyun 1970-ci il.

Xalqın istedadı (Azərbaycan xalqının qədim və zəngin mədəniyyəti haqqında)
«Ədəbiyyat və incəsənət» qəzeti, 1 oktyabr 1970-ci il 

İstedad və mövzu  (Müasir dramaturgiyamız haqqında)
«Ədəbiyyat və incəsdnət» qəzeti, 15 may 1971-ci il

Bir neçə söz (S.Rəhmanın komediyaları haqqında)
«Ədəbiyyat və incəsənət» qəzeti, 17 mart 1973-cü il.

«Mənim analı dünyam» (C.Əlibəyovun eyni adlı romanı haqqında)
«Ədəbiyyat və incəsənət» qəzeti, 15 iyun 1974-cü il

İstedadın sönməzliyi (S.Rüstəm-70)
«Ədəbiyyat və incəsənət» qəzeti, 27 mart 1976-cı il.

Xanəndəlik və müğənnilik sənəti haqqında
«Ədəbiyyat və incəsənət» qəzeti, 17 sentyabr 1977-ci il.

Daşların poeziyası (Ə.Kürçaylının «Ədəbiyyat və incəsənət» qəzetində dərc etdirdiyi «Daşlar» silsiləsindən olan şeirləri haqqında)
«Ədəbiyyat və incəsənət» qəzeti, 25 noyabr 1978-ci il.

Dühanın qüdrəti (L.N.Tolstoy haqqında)
«Ədəbiyyat və incəsənət» qəzeti,20 noyabr 1978-ci il.

Dostluq töhfələri. Açıq məktub (A.Abdullanın Ukrayna ədəbiyyatından tərtib və tərcümə etdiyi kitablar haqqında)
«Ədəbiyyat və incəsənət» qəzeti, 8 fevral 1980-ci il

Vətəndaşlıq ləyaqəti (Həmidə xanımın «Mirzə Cəlil haqqında xatirələrim» kitabı barədə)
«Ədəbiyyat və incəsənət» qəzeti, 3 aprel 1981-ci il.

Təskinliyimiz (Rəsul Rzanın vəfatı münasibətilə)
«Ədəbiyyat və incəsənət» qəzeti, 11 aprel 1981-ci il.

Ədəbi tənqidimiz barədə bəzi fikirlər: mülahizələr, mübahisələr
«Ədəbiyyat və incəsənət» qəzeti, 28 yanvar 1983-cü il.

Parlaq ulduz (Ü.Hacıbəyov-100)
«Ədəbiyyat
incəsənət» qəzeti, 4 oktyabr 1985-ci il

Karvan gedir (F.Şuşaya açıq məktub)
«Ədəbiyyat və incəsənət» qəzeti, 8 mart 1990-cı il

Mənliyimiz və mədəniyyətimiz(Son 70 ildəki mənəvi aləmimizə bir nəzər) Ru -razmishleniya
«Ədəbiyyat vd incəsənət» qəzeti, 11 yanvar 1991-ci il.

 

«Azərbaycan kommunisti» jurnalı

Yuksək mənəviyyat uğrunda «Azərbaycan kommunisti» jurnalı, 5, 1984-cü il

 

 

«Azərbaycan müəllimi» qəzeti

«Qartal» haqqında bir neçə söz. Cənubdan səslər
(Cənubi Azərbaycan şairi Gəncəli Səbahinin eyni adlı kitabı haqqında)
«Azərbaycan müəllimi» qəzeti, 10 mart , 1982-ci il

 

 

«Azərbaycan qadını» jurnalı

Gözəllik haqqında qeydlər.«Azərbaycan qadını» jurnalı,
3, 1964-cü il.

 

 

«Azərbaycan sovet yazıçıları»

Zeynal Xəlil. «Azərbaycan sovet yazıçıları», Bakı, Azərnəşr, 1958-ci il

 

 

«Azərbaycan gəncləri» qəzeti

«Xəzər üzərində şəfəq» (İ.Qasımovun eyni adlı əsəri S.Vurğun adına Rus Dram Teatrında)
«Azərbaycan gəncləri» qəzeti, 11 iyun 1950-ci il.

Boy çiçəyi (Müəllif «Sən həmişə mənimləsən» pyesi haqqında)
«Azərbaycan gəncləri» qəzeti, 25 dekabr 1964-cü il.

 

 

«Azərbaycan» jurnalı

«Gənclik» povesti (S.Qədirzadənin eyni adlı əsəri haqqında)
«Azərbaycan» jurnalı,7, 1953-cü il

Müasir dramaturgiyamız. «Azərbaycan» jurnalı, №7, 1954-cü il

Cavan dramaturqlar. «Azərbaycan» jurnalı, №12, 1955-ci il.

Son   illərdəki   dramaturgiyamız  haqqında. «Azərbaycan» jurnalı, 2, 1959-cu il

Ongünlüyə yeni nailiyyətlə gedirik(Moskvada Azərbaycan mədəniyyəti ongünlüyü)
«Azərbaycan» jurnalı, 5, 1959-cu il

Yeni hisslər, yeni fikirlər və yüksək səviyyə uğrunda   (Ə. Cəmil,   N.Xəzri,   Q. Qasımzadə, Ə.Kürçaylının 1961-ci il yaradıcılığı haqqında)
«Azərbaycan» jurnalı  , №7, 1961-ciil

Uşaqlarımız üçün ləyaqətli əsərlər yaradaq!
«Azərbaycan» jurnah, 12, 1966-cı il

Böyük humanist (Abdulla Şaiq-90)
«Azərbaycan» jurnalı, №5, 1972-ci il

Fikrimizin tərcümanı («Azərbaycan» jurnalının 50 illiyi)
«Azərbaycan» jurnalı, №3,  1973-cü il

«Zümrüd quşu» (N.Həsənzadənin eyni adlı kitabı haqqında)
«Azərbaycan» jurnalı, № 3,1977-ci il

Müasirlik diqqət mərkəzində olanda (İmran Qasımov-60)
«Azərbaycan» jurnalı, №11, 1978-ci il

Mədəniyyətimizin parlaq ulduzu (M.F.Axundov 170)
«Azərbaycan» jurnalı, №10, 1982-ci il

Bir yay axşamı (S.Rəhimovun vəfatı münasibətilə)
«Azərbaycan» jıırnalı, № 3, 1983-cü il.

Yeni  qəzetimiz,  arzularımız   («Azərbaycan» qəzetinin nəşri münasibətilə)
«Azərbaycan» qəzeti, 2 oktyabr 1989-cu il.

 

 

«Bakı» qəzeti

«Antonio və Kleopatra» (V.Şekspirin eyni adlı əsərinin tamaşası haqqında)
«Bakı» qəzeti, 13 may 1964-cü il                   

Bahar duyğuları
«Bakı» qəzeti, 20 mart 1968-ci il                  

Mənəvi yüksəliş aynası(Teatrımızın inkişafı haqqında)
«Bakı» qəzeti, 13 sentyabr 1969-cu il.
                 

Zəhmət və istedad  (A.Pənahova haqqında)
«Bakı» qəzeti, 11 yanvar 1986-cı il.  

 

 

«Ədəbiyyat» qəzeti

«Müsibəti Fəxrəddin» (N.B.Vəzirovun eyni adlı əsərinin Azərbaycan Dövlət Dram Teatrında tamaşası haqqında) «Ədəbiyyat» qəzeti, 26 may 1940-ci il.

«Aslan yatağı» (M.Təhmasibin eyni adlı əsərinin Azərbaycan Dövlət Dram Teatrında tamaşası haqqında) «Ədəbiyyat» qəzeti, 2 aprel 1942-ci il.

Natəvan   (Şairənin   yaradıcılığı   haqqında)
«Ədəbiyyat» qəzeti, 31 may 1942-ci il

Yüksək sənət uğrunda (Azərbaycan Yazıçılar İttifaqının plenumunda nitq)
«Ədəbiyyat» qəzeti, 30 iyun 1945-ci il.

«Fəryad» haqqında mülahizələrim (Mehdi Hüseynin əsərinə resenziya)
«Ədəbiyyat» qəzeti, 3 iyul 1946-cı il.

«Bakıdan Göy gölə» (Eyni adlı kinofilm haqqında)
«Ədəbiyyat» qəzeti, 19 noyabr 1947-ci il.

«Müharibə» romanı haqqında (Ə.Əbülhəsənin eyni adlı əsərinin çapdan çıxması münasibətilə)
«Ədəbiyyat» qəzeti, 16 fevral 1948-ci il

Azərbaycan kino sənəti nə üçün geridə qalır? (İ.Qasımov və H.Seyidbəyli ilə birlikdə).
«Ədəbiyyat» qəzeti, 16 noyabr 1952-ci il.

Dostum haqqında söz (Hüseyn Abbaszadə-70)
«Ədəbiyyat qəzeti», 20 noyabr 1992-ci il

Təmiz və nikbin insan.(Yazıçı Ə.Ağabəyli haqqında)
«Ədəbiyyat qəzeti», 12 mart 1993-cü il

 

 

«Gəncliyin səsi» almanaxı

Gənc nəslin tərbiyəsi uğrunda(«Gəncliyin səsi» almanaxında əsərləri dərc edilmiş yazıçılar haqqında)
«Gəncliyin səsi» almanaxı, « Uşaqgəncnəşr», 1955-ci il

 

 

«Kommunist» qəzeti


Əli Tudə(Şairin yaradıcılığı haqqında)
«Kommunist» qəzeti, 17 yanvar 1948-ci il

Azərbaycan yazıçılarının  üçüncü  qurultayı ərəfəsində
«Kommunist» qəzeti, 30 noyabr 1958-ci il

Kərəmovçuluğa atəş! (S.Rəhmanın «Toy» komediyası haqqında)
«Kommunist» qəzeti, 5 yanvar 1964-cü il.

Böyük ilhamla... sənətkarlıqla... (Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı haqqında)
«Kommunist» qəzeti, 11 mart 1964-cü il

Sizi xatırlarkən (S.S.Axundov-90)
«Komtnunist» qəzeti, 19 yanvar 1966-cı il

Bahara alqış!
«Kommunist» qəzeti, 21 mart 1967-ci il.

Çox dəyərli yaradıcılıq ömrü (Mir Cəlal-60)
«Kommunist» qəzeti, 18 may 1968-ci il.

Mənim arzularım (Azərbaycan teatrının inkişaf yolları haqqında)
«Kommunist» qəzeti, 7 sentyabr 1968-ci il

Fərəhli hadisə (S.Vurğun adına Azərbaycan Dövlət Rus Dram Teatrının 50 illiyi münasibtilə)
«Kommunist» qəzeti, fevral 1972-ci il

Mərdlik ocağı (Azərbaycan Dövlət Dram Teatrının 100 illiyi münasibətilə)
«Kommunist» qəzeti, 31 may 1974-cü il.

Xalq yazıçısı(Əli Vəliyev haqqında)
«Kommunist» qəzeti, 7 sentyabr 1974-cü il

Müasirlik. Sənətkarlıq. Xəlqilik (Musiqimiz haqqında bəzi qeydlər)
«Kommunist» qəzeti, 3 iyul 1980-ci il

Müasir problemlər yazıçısı
«Kommunist» qəzeti, 20 noyahr 1982-ci il

Gənclik ehtirası (S.Rüstəmin anadan olmasının 80 illiyi münasibətilə)
«Kommunist» qəzeti,  1986-cı il

 

«Təbliğatçı» jurnalı

Böyük xalq şairi (S. Vurğun-50)
«Təbliğatçı» jurnalı, №5, 1956-cı il

 

 

«Ulduz» jurnalı

Sənətkarın ömür qüdrəti (Cəfər Cabbarlı -80)
«Ulduz» jurnalı, №3, 1979-cu il

 

.............................................................................................................................................

Qədimlərdən gələn səs (Yeni əlifbaya keçid və milliliyimiz haqqında düşüncələr) RU-razmishleniya

.............................................................................................................................................

 

 

 
       
     © Musigi Dunyasi, 2011   Saytın xəritəsi     Layihənin istirakçiları