ARXİVLƏR

 

 

PYESLƏR

"Ağıllılar və dəlilər"


"Atayevlər ailəsi"     
 ( на русском языке "Семья Атаевых")

"Bağlardan gələn səs"

"Hökmdar və qızı"

"Bahar suları"

"Büllur sarayda"

"Xurşudbanu Natəvan"  
 ( на русском языке "Хуршудбану Натаван")

"İntizar"

"Qəribə oğlan" (Üç pərdəli komediya).     
 ( на русском языке "Странный парень")

"Mahnı dağlarda qaldı"     
 ( на русском языке "Песня остается в горах")

"Məhv olmuş gündəliklər"    
 ( на русском языке "Сожженные дневники")

"Mənim günahım"      
( на русском языке "Чья вина?")

"Sevgililərin cəhənnəmdə vüsalı"

"Sən həmişə mənimləsən"     
 ( на русском языке "Ты всегда со мной")
(Türk dilində "Sen hemişe menimlesen")

"Şeyx Xiyabani"

Tənha iydə ağacı

"Unuda bilmirəm"     
 ( на русском языке "Не могу забыть")

"Yadigar"

"Bizim qəribə taleyimiz"

"İşıqlı yollar"

"Odlu səhradan gəlmiş şeytan"

"On manatlıq lüstr"
( на русском языке "Десятирублевая люстра")

"Bizə inan"
 ( на русском языке "Верь нам")

 

 

 
       
     © Musigi Dunyasi, 2011   Saytın xəritəsi     Layihənin istirakçiları