ARXİVLƏR

 

 

ROMANLAR

Sarıköynəklə Valehin nağılı

Dağlar arxasında üç dost

Geriyə baxma, qoca

Xan çinar.

Qarabağ axşamla

Söyüdlü arx

 

POVESTLƏR

Qaçaq Süleymanın ölümü (kinopovest)

Qaldırıcı kranın idilliyası

Torpağın sahibi (kinopovest)

Üçatılan

Xan qızı Gülsənubərlə Tarzən Sadıqcanın nağılı (Kiçik povest)

Körpüsalanlar

 

 

 
       
     © Musigi Dunyasi, 2011   Saytın xəritəsi     Layihənin istirakçiları