ARXİVLƏR

 

MÜSAHİBƏLƏR

 

Çətinliklərə dözməyə məcburuq
«Ədəbiyyat qazeti», 6 noyabr 1992-ci il.

Bütün əsərlərimi qəlbimə yaxın bilirəm
«Ədəbiyyat qəzeti» 27 may 1994-cü il.

Sənət güzəşti sevmir
«Ədəbiyyat və incəsənət» qəzeti, 11 dekabr 1976-cı il

Teatr və dramaturgiya məsələləri
«Ədəbiyyat və incəsənət» qəzeti, 3 yanvar 1981-ci il

Teatr qayğıları
«Ədəbiyyat və incəsənət» qəzeti, 24 may 1985-ci il

Dünya geniş olsa da...
«Ədəbiyyat və incəsənət» qəzeti, 15 sentyabr 1989-cu il

Dramaturq və teatr
«Bakı» qəzeti, 16 oktyabr 1980-ci il.

Mənim 1967-ci ilim
(Yazıçı ilə müsahibə) //Bakı. - 1967. - 30 dekabr.

Əsəri də, tamaşanı da istedad yaradır
(Xalq yazıçısı ilə müsahibəni  apardı   C.Yusifzadə) // Ədəbiyyat və incəsənət. -1987. - 22 may.

Mənəvi sərvətimiz
(Yazıçı ilə müsahibəni apardı Ə.Məmmədov) //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1984. - 11 may.

Həyatla daim təmasda
«Kommunist» qəzeti, 27 dekabr 1981-ci il

İnam yoluna çıraq tutulsun gərək...
«Kommunist» qəzeti, 15 yanvar 1989-cu il

Həqiqi sənət yollarında
«Azərbaycan» jurnalı, № 5, 1984-cü il

Sözü zaman deyəcək
«Mədəniyyət» qəzeti, 20 fevral 1991-ci il

Sənətkar və zaman
«Şəhriyar» qəzeti, 24 mart 1995-ci il

Hər bir əsərim ömrümün bir parçasıdır
«Ulduz» jurnalı, № 9, 1990-cı il.

Dünyadan talecə incimiş adamların yazıçısı
«Xəzər» jurnalı, №2
 

 
       
     © Musigi Dunyasi, 2011   Saytın xəritəsi     Layihənin istirakçiları